Reisekort
Et reisekort behøver du for å bruke periodebillett og/eller reisepenger på buss eller ferge.
Åpne

Hvor kjøper du et reisekort?

Du kjøper reisekort på utsalgssteder og på busser og ferger i Telemark. Første gang du kjøper kortet må det betales 50 kr i kortgebyr. Gamle reisekort merket Vkt kan fortsatt benyttes.

Hvordan bruker du et reisekort?

Når du har fylt opp ditt reisekort med periodebillett og/eller reisepenger bruker du dette på buss og ferge. Reisekortet er upersonlig, flere kan bruke kortet, men ikke samtidig, og man må ha gyldig billett og kategori.

Hvis du fyller ditt reisekort med periodebillett eller reisepenger på bussen i Grenland, oppfordrer vi til å betale med bankkort.

Hvor kjøper/fyller du opp ditt reisekort med billett?

På nettbutikken her

På buss eller ferge

På utsalgsstedene

Les om de ulike billettypene her:

Periodebillett (30 dager)

Reisepenger (verdi)

Viktig informasjon om reisekort:

Du behøver ikke reisekort for å kjøpe enkeltbillett eller 24-timers billett. De kan du kjøpe på farteappen eller på buss eller ferge (ikke 24-timers billett på ferge).

Husk at reisekortet (merket farte.no eller Vkt) må aktiveres på lokalbusser eller ferge før det kan brukes på både ekspressbusser og lokalbusser fra Telemark Bilruter, og at et Telemark Bilruter-reisekort alltid må aktiveres på en buss fra Telemark Bilruter.

Hvis du har reisekort fra Telemark Bilruter - med gyldig periodebillett Telemark - er også denne gyldig hos andre busselskaper i fylket. Husk at du først må aktivere dette kortet på en av bussene til Telemark Bilruter. Når du reiser med andre selskaper skal du vise frem gyldig kvittering for billetten sammen med reisekortet. Du skal også kunne vise legitimasjon avhengig av billettype du reiser med.  

Husk også gyldig kvittering for billetten!