Det er god merking fra alle holdeplassene ut til merket tursti i skogen og tilbake igjen. Se etter den velkjente T-en fra turistforeningen. Bildene nedenfor er på vei fra holdeplassen Sundby til turstiene ved Sundbydammane i Bamble.