Kontakt

For ruteopplysning kan du ringe 177 (ekstrakostnader påløper) eller telefon 33 30 01 00 for felles ruteopplysning Telemark og Vestfold.

For telefon til kundeservice for buss -og fergeselskapet kontakter disse direkte. Se oversikt under/på høyre side her. 

Buss - og fergeselskap

All kollektivtransport i Telemark blir utført av buss- og fergeselskapene.  Ta direkte kontakt med dem ved spørsmål om følgende:

  • Kundeservice
  • Utføring av kollektivtilbudet (ris og ros, klage og skryt, avvik eller hendelser)
  • Tapt eller funnet (hittegods)

Mistet skolekort/reisebevis for skoleskyss

Dersom du er grunnskoleelev må du kontakte skolen din ved tapt eller ødelagt kort.  For mer informasjon se Telemark fylkeskommune sine nettsider om skolekort.

Dersom du er elev ved videregående må du kontakte skolen din ved tapt eller ødelagt kort. For mer informasjon se Telemark fylkeskommune sine nettsider om skolekort for videregående elever.

Telemark fylkeskommune /farte.no

Telemark fylkeskommune administrerer kollektivtilbudet i fylket og eier nettsiden farte.no.  Ta direkte kontakt med oss på farte@vtfk.no om eksempelvis følgende temaer:

  • Nettbutikken på farte.no
  • Feil med reisekort
  • Innhold på farte.no
  • Overordna kollektivtilbud og kollektivpolitikk