Kontakt

For ruteopplysning kan du ringe tlf 177 eller tlf 33 30 01 00 for felles ruteopplysning Telemark og Vestfold.

For telefon til kundeservice for buss -og fergeselskapet kontakter disse direkte. Se oversikt under/på høyre side her. 

Buss - og fergeselskap

All kollektivtransport i Telemark blir utført av buss- og fergeselskapene.  Ta direkte kontakt med dem ved spørsmål om følgende:

  • Kundeservice
  • Utføring av kollektivtilbudet (ris og ros, klage og skryt, avvik eller hendelser)
  • Tapt eller funnet (hittegods)

Mistet skolekort/reisebevis for skoleskyss

Dersom du er grunnskoleelev må du kontakte skolen din ved tapt eller ødelagt kort. 

Dersom du er elev ved videregående bestiller du selv nytt kort i Farteskyss. 

Vestfold og Telemark fylkeskommune /farte.no

Vestfold og Telemark fylkeskommune administrerer kollektivtilbudet i fylket og eier nettsiden farte.no.  Ta direkte kontakt med oss på farte@vtfk.no om eksempelvis følgende temaer:

  • Nettbutikken på farte.no
  • Feil med reisekort
  • Innhold på farte.no
  • Overordna kollektivtilbud og kollektivpolitikk