Fergeselskap

Foto: Dan Riis/Telemark fylkeskommune
Åpne

Kragerø Fjordbåtselskap iks

Besøks- og postadresse: Ytre Strandvei 1, 3770 Kragerø

Nettside: www.fjordbat.no,www.facebook.com/fjordbat

Epost: post@fjordbat.no

Tlf: 40 00 58 58

Brevik fergeselskap iks

Besøksadresse: Langbrygga 2, 3950 Brevik

Postadresse: Postboks 1, 3991 Brevik

Nettside: www.fergene.no

Epost: post@fergene.no

Tlf: 35 56 32 00 / 35 56 32 05 (bestillingstelefon 10-13)