Trafikkmeldinger

Skolebussene til/fra Grasmyr

Oppdatert 22.08.2019

Skolebussene vil gå fra holdeplassene ute i fylkesvei 352 (veien til Langesund). Elevene vil også bli satt av på samme holdeplass.

Ny fergestrekning åpnet!

Oppdatert 03.07.2019

Oppsatte ruter med Perlen på strekningen Stabbestad – Jomfruland – Portør – Langesund åpnet 3 juli -Betal enkelt med Farte-app.

Stengt Porsgrunns-tunnelen fra 23. april til desember 2019

Oppdatert 03.07.2019

Vil gi noen forsinkelser i rush for bussene gjennom Porsgrunn sentrum.  

Endringer på linje 4 Tuven-Heddal stavkyrkje-Kvantum fra 4.april

Oppdatert 03.04.2019

Torsveg stenges fram til sommeren. Holdeplassene Ingebjørg Mælandsmoveg og Haugesveg betjenes ikke i perioden. 

Stenging av fylkesveg 360 - like nord for Sauherad kirke

Oppdatert 01.04.2019

Vegen vil være stengt i alle fall i 5 uker pga anleggsarbeid.

Storgata i Porsgrunn stenger fra 20 mars fra Franklintorget

Oppdatert 25.03.2019

Bussene vil i perioden Storgata oppgraderes gå gjennom Ferjegata på Bratsberg brygge i begge retninger.