Trafikkmeldinger

Nye togtider på Sørlandsbanen - Neslandsvatn/Drangedal og Bø i perioden fra 13 - 31 mai

Oppdatert 09.05.2019

Det settes opp buss for skoleskyssen i perioden.

Stengt Porsgrunnstunnelen fra 23. april

Oppdatert 23.04.2019

Vil gi noen forsinkelser i rush for bussene gjennom Porsgrunn sentrum 

Endringer på linje 4 Tuven-Heddal stavkyrkje-Kvantum fra 4.april

Oppdatert 03.04.2019

Torsveg stenges fram til sommeren. Holdeplassene Ingebjørg Mælandsmoveg og Haugesveg betjenes ikke i perioden. 

Stenging av fylkesveg 360 - like nord for Sauherad kirke

Oppdatert 01.04.2019

Vegen vil være stengt i alle fall i 5 uker pga anleggsarbeid.

Storgata i Porsgrunn stenger fra 20 mars fra Franklintorget

Oppdatert 25.03.2019

Bussene vil i perioden Storgata oppgraderes gå gjennom Ferjegata på Bratsberg brygge i begge retninger.