Trafikkmeldinger

Endringer på linje 4 Tuven-Heddal stavkyrkje-Kvantum fra 4.april

Oppdatert 03.04.2019

Torsveg stenges fram til sommeren. Holdeplassene Ingebjørg Mælandsmoveg og Haugesveg betjenes ikke i perioden. 

Stenging av fylkesveg 360 - like nord for Sauherad kirke

Oppdatert 01.04.2019

Vegen vil være stengt i alle fall i 5 uker pga anleggsarbeid.

Storgata i Porsgrunn stenger fra 20 mars fra Franklintorget

Oppdatert 25.03.2019

Bussene vil i perioden Storgata oppgraderes gå gjennom Ferjegata på Bratsberg brygge i begge retninger. 

Avgang kl 0628 P6 fra Ås i Skien går to minutter tidligere

Oppdatert 28.09.2018

Dette er fram til arbeidet er ferdigstilt ved jernbanebrua på Hoppestad

Stengt Sætrevegen i Sauherad kommune

Oppdatert 13.09.2018

Sætrevegen i Sauherad kommune vil bli stengt fom 24.09 grunnet vegarbeid.