Om farte

Foto: Dan Riis
Åpne

Farte.no er eid av Telemark fylkeskommunes avdeling for areal og transport.  Farte.no er en informasjonskanal for kollektivtransporttilbudet i fylket.  Telemark fylkeskommune har ansvaret for strategisk planlegging og drift av lokal kollektivtransport, også skoleskyss.  Vi inngår og følger opp avtaler med de ulike buss- og fergeselskapene, som utfører kollektivtransporten. 

På farte.no finner du reiseplanlegger, nettbutikk for å fylle på periodekort og informasjon om rutetider, billetter, priser og reisekort m.m.  Du finner også informasjon om annen kollektivtrafikk i fylket.  Om du ikke finner informasjonen du trenger, kan du kontakte oss på farte@t-fk.no, kontakte kundeservice til busselskapene eller kontakte ruteopplysningen.