Det er i alle tilfeller sjåføren som avgjør om det er plass til sykkelen i forhold til at midtgang, dører og nødutgang til enhver tid skal holdes fri som rømningsveier.

Les om plassbegrensning her.

På noen busstyper er det plass til sykkel bak på bussen, andre ikke.

I Grenland betaler du barnepris for sykkelen din.