Ungdommer På Buss I Skien Per Stian Johnsen (11)

Justering av rutetider på P10 Porsgrunn-Menstadbrua-Gulset

Fra mandag 14.11 gjør vi noen justeringer på P10 får å treffe arbeidstider og skolestart bedre.
Publisert: søndag 13. november 2022 - 12.00

Fra mandag 14.11 gjør vi noen justeringer på P10 får å treffe arbeidstider og skolestart bedre. 

1. Avgangstidene fra Porsgrunn på de fem første avgangene om morgen blir satt 5 min før. Dette blir gjort for at bussen skal treffe bedre på arbeidstidene på Kjørbekk og Moflata.

2. Avgangen kl 0745 fra Gulset satt fram til kl 0730. Den bussen også rekke Moflata og Kjørbekk (inkl. Skogmo vgs) til kl 8.   

Se nye rutetabeller her