Nå kommer det flere sykler og flere parkeringssoner
IMG 7079

Nå kommer det flere sykler og flere parkeringssoner

Det er nå etablert 13 nye parkeringssoner i Porsgrunn og Skien, og det kommer 120 nye elsykler, i tillegg til de 130 som allerede er i bruk.
Publisert: onsdag 21. juni 2023 - 15.00

I Skien finner man de nye parkeringssonene her:

 • Bakkestranda
 • Brekkeparken
 • Holdeplass Skauenvegen (ved Spar Toppen)
 • Kiwi Frogner
 • Menstad bydelshus
 • Meny Borgestad
 • Coop Extra Klyve
 • Ibsens Venstøp (kun i sommersesong)

Holdeplass Skauenvegen (ved Spar Toppen)

Flere parkeringssoner Skien øst

Mange har etterlyst parkeringssoner på østsiden av Skien, det har vi lyttet til og fått på plass nå. I tillegg planlegges det en sone ved Stormbanen og ved Borgeåsen senter, men detaljene rundt disse er ikke endelig avklart. Parkeringssonen ved Ibsens Venstøp blir en sone kun gjennom sommersesongen i forbindelse med Henrik Ibsen museet.

I Porsgrunn er følgende nye parkeringssoner etablert:

 • Kiwi Herøyakrysset
 • Vestsiden skole
 • Powerhouse
 • Stridsklevhallen

I tillegg er planen at det i Porsgrunn i løpet av juni skal etableres parkeringssone på Flåtten og ved den populære badeplassen Olavsberget, disse kommer i løpet av juni. Olavsberget vil i likhet med Ibsens Venstøp, kun være åpen gjennom sommersesongen.

Nye soner som aktiveres og er klare for bruk vil dukke opp i kartet i Farte bysykkel-appen med symbolet P. Når det står ledige sykler i parkeringssonen vil de dukke opp som gule sykkelikoner i kartet, og man kan zoome inn på de for å se hvor mange ledige sykler som står i parkeringssonen. Man kan også trykke på sykkelikonene for å få informasjon om navnet på sykkelen og hvor mye batteri som gjenstår.

Kartet i Farte bysykkel-appen

Du finner også oversikt over aktive parkeringssoner her: Kart over parkeringssoner

Positive tilbakemeldinger

Det har kommer mange positive tilbakemeldinger og vært mye engasjement rundt det nye bysykkeltilbudet og mange har kommet med ønsker til plasser for nye parkeringssoner.

Dette er et positivt tegn på at flere ønsker å ta i bruk bysykkeltilbudet. Med disse nye sonene er det mange som får ønskene sine innfridd.

Supplement til kollektivtilbudet

Det nye bysykkeltilbudet er et supplement til kollektivtilbudet, og bidrar til et bedre og mer fleksibelt mobilitetstilbud. Vi håper bysyklene kan bidra til at flere reiser gjennomføres uten bil, enten med sykkel alene, eller i kombinasjon med bussen for lengre reiser.

Med el-bysyklene kan man på et fulladet batteri sykle over 40 km. Det koster 10 kr for 15 minutter, og deretter 1kr pr minutt. Man må laste ned og registrere seg i Farte bysykkel-appen for å leie sykkel, og appen er gratis å laste ned.

Når man har lastet ned og registrert seg med betalingskort i Farte bysykkel-appen, låser man enkelt opp sykkelen ved å scanne QR-koden på sykkelstyret eller bakskjermen. For å returnere sykkelen finner man en parkeringssone i kartet i appen og avslutter turen innenfor parkeringssonen.