Turen starter med bussturen og videre fra bussholdeplassene ut i bushen

Bruk vår reiseplanlegger til å planlegge turen. Klikk her!

Det er god merking fra alle holdeplassene ut til merket tursti i skogen og tilbake igjen. Se etter den velkjente T-en fra turistforeningen.

Her fra Mulevarde i Porsgrunn.

Merking av turstier med Farte og Buss til bush