Porsgrunn sentrum,

Endringer M1, P4 og P5 kjører om Hovengatunnelen

Gyldig fra: 12.05.2021 (12.00) Gyldig til: 15.12.2021 (12.00)
Berørte linjer: M1, M3, P4, P5, 459,
Berørte holdeplasser: Dr.Munks gate og Assuransegata
M1, P4 og P5 fortsetter å kjøre i Hovengatunnelen fra 12.mai, midlertidig stopp i jernbanegata (ved Keops) fjernes. 

Holdeplassene Dr.Munksgate og Assuransegata betjenes ikke fram til ca desember grunnet videre veiarbeid i Hovenggata. 

Nærmeste holdeplasser i perioden er Borgeskogen, Sandbakken ved Hovengasenteret eller Porsgrunn Kammerherreløkka.

Mer informasjon

Informasjon om veiarbeidet fra Porsgrunn kommune