Skien,

Endringer på P5 og skolebusser til/fra Menstad ungdomsskole fra 9.august pga. stengt Gregorius Dagssons gate

Gyldig fra: 09.08.2021 12.00 Gyldig til: 20.09.202112.00
Berørte linjer: P5, Skolebuss til Menstad u. skole,
Berørte holdeplasser: Fylkesbakken, Monrads gate, Nygata, Brekkeparken, Nygata, Bratsbergkleiva, Bloms Minde, St. Hansgate og Tomtegata sør, Skauenvegen, Doktorstykket, Stubbesletta nord, Stubbesletta sør, Garasjene, Johan Schannings gate, Bølehøgda, Gunnars veg, Ballestadvegen og Ilenvegen.
  • P5
    P5 vil i perioden med anleggsarbeid ikke betjene stoppestedene i Øvregate, men kjøre fra sentrum via Blåbærlia til Gregorius Dagssons gate. Holdeplassene Fylkesbakken, Monrads gate, Nygata, Brekkeparken, Nygata, Bratsbergkleiva, Bloms Minde, St. Hansgate og Tomtegata sør, blir ikke betjent. Dette fordi bussen må kjøre opp og ned Blåbærlia og så rett inn til Landmannstorget. P5 kjører om Lietorvet og betjene holdeplassene mellom Bergsland og Liegata begge veier. 
  • Skolebussene fra Bratsbergkleiva til/fra Menstad ungdomsskole må kjøre via Hesthagvegen og følge Hovundvegen til/fra Ilenvegen og Haugsjordet på Ballestad. Skolebussen mister da holdeplassene Skauenvegen, Doktorstykket, Stubbesletta nord, Stubbesletta sør, Garasjene, Johan Schannings gate, Bølehøgda, Gunnars veg, Ballesatadvegen og Ilenvegen. 
  • Myke trafikanter (syklende, gående) kan passere anleggsområdet.

Det er akseptabel gangavstand til sentrum fra flere av boligområdene/holdeplassene som er berørt, i tillegg ligger det holdeplasser nede ved Sandvikvegen/Fv 32 for M1 og oppe ved Hovundvegen (P4) ikke så langt unna. For skoleelevene bes finne alternative reisemåter i perioden.

Vi beklager ulempene veiarbeidet medfører.

Se kart over område.