Porsgrunn,

Hovengagata åpner 16. desember og M1, P4 og P5 endrer kjørevei.

Gyldig fra: 16.12.2021 (00.00) Gyldig til: Inntil videre
Berørte linjer: M1, P4, P5,
Berørte holdeplasser: Ligata, Osebrogata og Assuransegata

M1 og P4, P5 kjører fra 16. desember igjen i Hovenggata og ikke lenger via Beha-kvartalet og Hovengatunnelen. Dette vil redusere reisetiden for linjene gjennom Porsgrunn sentrum og gi mindre forsinkelser. Bussene vil betjene disse holdeplassene i Hovengagata når byggearbeidet er ferdig:

  • Osebrogata (nytt navn, tidligere holdeplass Dr. Munksgate)
  • Ligata Foreløpig ikke ferdigstilt. Bruk gamle holdeplass Assuransegata så lenge (rødt punkt i bilde). Når ferdigstilt flytter denne holdeplassen nord for rundkjøring og får nytt navn.