Porsgrunn,

Ny lysregulering ved Klevstrand/Herøya gir større forsinkelser for busstrafikken

Gyldig fra: 06.09.2021 (12.00) Gyldig til: Inntil videre
Berørte linjer: M1, 84,

M1 blir i tillegg forsinket ved omkjøring på Grenlandsbrua og i Porsgrunn sentrum via Hovengatunnelen, spesielt i perioder det er mye trafikk på veien i rush morgen og ettermiddag. Omkjøringene er det tatt høyde for i ruteplanleggingen for bussene og det settes inn ekstrabusser på de avgangene det er mest trafikk. Uten slike tiltak hadde bussene vært mer forsinket. Vi beklager ulempene veiarbeidene i Grenland medfører busspassasjerer, men målene til prosjektene i andre enden er bedre tilrettelegging for gående, syklende og kollektivtrafikken.