P5 og skolebusser til/fra Menstad ungdomsskole kjører nå normalt igjen

Gyldig fra: 08.09.2021 12.00 Gyldig til: Inntil videre
Berørte linjer: P5,

P5 og skolebusser til Menstad skole kjører tilnærmet igjen normal trase etter flere uker omkjøring pga veiarbeid i Gregorius Dagssonsgate. Bussene kjører fortsatt en liten omvei, men ingen holdeplasser er berørt. Manuell dirigering til tider gir fortsatt noen forsinkelser på P5.