Skien,

P6: Asfaltering fører til traseendring 16. - 18. august

Gyldig fra: 16.08.2022 (14.30) Gyldig til: 18.08.2022 (23.00)
Berørte linjer: P6,
Berørte holdeplasser: Farebukta, Varpedelet, Steinsrudsvingen, Steinsrud

Pga. asfaltering på strekningen Steinsrudsvingen i Skien 16.- 18. august så vil det bli traseendring på Linje P6. Bussene vil kjøre via Geiteryggveien i perioden.

Følgende holdeplasser vil ikke bli betjent i perioden:

Farebukta
Varpedelet
Steinsrudsvingen
Steinsrud

Vi beklager ulempene.