Stengt i Eidsborgberget uke 15, 16, 17 og 24
Dalen, Høydalsmo, Vrådal, Kviteseid, Seljord, Tokke,

Stengt i Eidsborgberget uke 15, 16, 17 og 24

Gyldig fra: 30.03.2023 (06.30) Gyldig til: Inntil videre
Berørte linjer: 132,
  • Rute 132 kl 06:30 fra Vrådal kjører som normalt til Høydalsmo skule kl 07:30.
  • Fra Høydalsmo skule kl 0735 via Åmot til Dalen ankomst kl 08:15
  • Videregåande elever mellom Eidsborg og Smørklepp hentes av Tokke Taxi. Start i Eidsborg kl 07:15. Kjøres til Høydalsmo skule kl 07:30 og videre med rute 132 kl 07:35 fra Høydalsmo skule til Dalen via Åmot.
  • Rute 132 kl 08:05 fra Dalen innstilles. Tokke taxi starter rute 132 i Eidsborg kl 08:17. Kjører til Høydalsmo skule etter ordinær rute.
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag
  • Rute 132 kl 13:45 fra Kviteseid og kl 14:35 fra Høydalsmo kjører til Eidsborg i rute. Snur og kjører tilbake til Høydalsmo og kjører ordinær rute fra Høydalsmo skole kl 15:45 når buss fra Dalen via Åmot kommer
  • Rute 132 kl 15:15 fra Dalen til Vrådal kjører via Åmot til Høydalsmo og korresponderer med rute 132 i Høydalsmo kl 15:45 til Vrådal. Bussen fortsetter videre til Eidsborg med VGS elever.
Torsdager:
  • Rute 132 kl 13:55 starter 13:40 fra Dalen og kjører via Åmot til Høydalsmo og korresponderer med rute 132 fra Høydalsmo skole kl 1435 til Vrådal.
  • Rute 132 kl 14:35 fra Høydalsmo skole kjører som normalt til Eidsborg.
Drosje ettermiddag:

Det vert ikkje endringar i drosjetilbodet på ettermiddagen til Seljord/Flatdal, ut over at drosja må
køyre via Åmot i denne perioden.

Det vert ikkje drosje til Eidsborg og Smørklepp på ettermiddagen, elevane kan reise med buss via Åmot og Høydalsmo.