Tilgjengelighetserklæring

I tilgjengelighetserklæringen får du oversikt over hvordan det står til med universell utforming av nettløsningen farte.no.

Vårt mål er at alle skal ha like muligheter til å bruke nettsidene våre, og at innholdet er så tilgjengelig som mulig for alle. Vi jobber kontinuerlig for å bli bedre!

Nettsiden farte.no er eid av Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Fylkeskommunen jobber etter linjeprinsippet. Det vil si at sektordirektører, ledere og virksomhetsledere, som inkluderer rektorer på skolene, har hovedansvaret for at eget innhold oppdateres og er tilgjengelig, og at prinsippene for universell utforming følges.

Oppgaven med å publisere og oppdatere innholdet er fordelt på omlag 200 redaktører fordelt rundt i hele organisasjonen.

Kommunikasjonsseksjonen er systemeier for nettsidene.

Arbeidet med nettsidene til Vestfold og Telemark fylkeskommune er organisert i et forvaltningsteam. Dette er en tverrfaglig gruppe ansatte som har nettsider som et fokusområde, i tillegg til andre oppgaver.

Hovedoppdraget til forvaltningsteamet er å sørge for at nettsidene driftes og utvikles i tråd med fylkeskommunens mål og ambisjoner, og med brukernes behov i sentrum.

Det betyr å kontinuerlig jobbe for å øke poengsummen i Siteimproves Digital Certainty Index (DCI). 

Meld fra om manglende tilgjengelighet

Er det noe på nettsidene våre som hindrer tilgjengelighet, er språket vanskelig å forstå, eller er det noe som rett og slett ikke fungerer? 

I så fall er det viktig at vi får en tilbakemelding, så skal vi svare så raskt vi klarer. Send oss en e-post: kollektiv@vtfk.no

Fant du det du lette etter?