Reiseplanlegger

Holdeplass Meieritorget i Porsgrunn sentrum er stengt på ubestemt tid pga brannen. 17.03.2023 - Inntil videre

Omkjøring via Raschebakken og Kirkehaugen i Sverresgate i begge retninger. Benytt holdeplassene Skippergata, Franklintorget og Aalsgate Kulturskolen.

Holdeplass Nyhusvegen i Gulsetringen er flyttet midlertidig pga veiarbeid. 13.03.2023 - Inntil videre