Reiseplanlegger

Linje 132, Eidsborgberget tidvis opent 06.09.2022 - Inntil videre

Pga. fare for ras i Eidsborgberget vil bussene endre trase inntil videre.

Billigere periodebilletter for Voksne (30-66 år) utenfor Grenland 01.09.2022 - Inntil videre

Nyhet! Nå blir bussreiser billigere for voksne også utenfor Grenland!

Sykkeltrase Treungen II (1)
Buss + sykkel = sant!

Opplev den historiske jernbanestrekningen mellom Åmli og Treungen fra sykkelen i høsteferien!

24. sep 2022