Reiseplanlegger

P6: Asfaltering fører til traseendring 16. - 18. august 16.08.2022 - 18.08.2022

Asfaltering strekning Steinsrudveien fører til traseendring 16.-18. august. Enkelte holdeplasser blir ikke betjent.

Høstruter for bussene fra 15.august. Se rutetabeller her 15.08.2022 - Inntil videre

Høstruter fra 15.august finner du her:-)

Frossent Løv 3
Høstruter fra 15.august

Hverdagen er tilbake og fra 15.august kjører bussene og fergene høstruter igjen.

11. aug 2022

Sykkeltrase Treungen II (1)
Buss + sykkel = sant!

Opplev den historiske jernbanestrekningen mellom Åmli og Treungen fra sykkelen.

19. jun 2022