Trafikkinformasjon og endringer

Ruteendringer

Pågående veiarbeid, midlertidige traseendringer og forsinkelser

Planlagte veiarbeid og midlertidige traseendringer fremover i tid

Ingen planlagte endringer frem i tid pr. dags dato