Reisegaranti i Telemark
Reisegarantien forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer fram til rett tid. Dersom det allikevel skulle oppstå forsinkelser eller annen svikt i kollektivtilbudet, vil vi: 
 • Gi deg best mulig informasjon om hva som skjer.  
 • Så tidlig som mulig gi deg informasjon om alternative transporter/reiseveier. 
 • I den grad det er praktisk mulig, sette opp alternativ transport.
 • Vi vil alltid gjøre vår ytterste for å lære av våre feil for å unngå at de skjer igjen. 
Om alternativ transport ikke kan tilbys, vil vi refundere dine dokumenterte utlegg til drosje og/eller egen bil eller annen alternativ transport – dersom du blir mer enn:
 • 20 minutter forsinkelse på reiser under 1 time. Refusjon inntil 550 kroner.
 • 40 minutter forsinkelse på reiser mellom 1 og 3 timer. Refusjon inntil 825 kroner.
 • 60 minutter forsinkelse på reise over 3 timer. Refusjon inntil 1100 kroner.
På reiser over 3 timer, hvor forsinkelsen medfører at du ikke når bestemmelsesstedet før dagen etter, vil du få dekket faktiske kostnader til overnatting. Dette må på forhånd være klarert av det selskapet du skal bruke eller bruker når reiser blir avlyst eller forsinket.
Vær oppmerksom på at du bruker gjeldende rutetabell og informasjon om kollektivtilbudet. Det er ofte egne rutetabeller ved jule, påske og i sommerferier.
For at du skal gjøre ditt krav gjeldende må du levere reisegarantiskjema eller en skriftlig henvendelse senest 1 mnd etter hendelsen. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig og senest 1 mnd fra vi har mottatt den.

Rullestolbruker?
Kommer du ikke med bussen pga. feil med heis/lem eller det ikke er plass på plassen avsatt til rullestol? Benytt vår reisegaranti.

Når gjelder garantien?

Retten til refusjon inntrer ved alle slags uregelmessigheter som ikke er forhåndsannonsert. Refusjonen gjelder annet rutetilbud, drosje eller egen bil (ved refusjon av km-godtgjørelse kan sjåføren sende inn krav dersom flere reiser sammen. Refusjonen gjelder kun km-godtgjørelse, ikke bompenger og parkering). Dersom du vet at du kan få god hjelp av et annet rutetilbud bør du bruke det, eventuelt i tillegg til drosje. 
Reisegarantien gjelder for enkeltreiser og når du har overgang i dine reiser. Du må beregne tilstrekkelig overgangstid i tillegg til nødvendig gangtid dersom det ikke er fast korrespondanse. 
Reisegarantien gjelder ikke dersom det er 20 minutter eller mindre til neste avgang iht. rutetabell. 
Reisegarantien gjelder heller ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor vår/transportørens kontroll, slik som:
 • Offentlige påbud og forbud, streik og lignende  
 • Naturkatastrofer 
 • Ekstraordinære værforhold (eks. kraftig snøfall, ras, flom eller eksepsjonelt glatt veibane) 
 • Veiarbeid eller uforutsette problemer med kjøreveien 
 • Store arrangementer eller andre trafikale forhold som berører kollektivtrafikken i stor grad.
 • Reisegarantien omfatter heller ikke følgeskader av forsinkelsen f.eks. ved at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang.

Slik går du frem

Med unntak fra Regionruten R1 mellom Skien og Seljord, brukes dette skjemaet for å be om refusjon fra Vy
 
Dersom ditt krav gjelder R1 bruker du det elektroniske skjema under:
Send inn elektronisk
Vår forpliktelse

Reisegarantien forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer frem i rett tid. Dersom du klager skal vi gjøre vårt ytterste for å lære av våre feil, slik at de ikke skjer igjen.

For at du skal kunne gjøre ditt krav gjeldene må du fylle ut og sende oss et reisegarantiskjema, eller en skriftlig henvendelse, senest 1 måned etter hendelsen. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig og senest 4 uker fra vi har mottatt den.
Reisegarantien gjelder på alle våre ordinære bussruter i Telemark. Garantien gjelder ikke ekspress- og nattbusser eller andre deler av kollektivtilbud som ikke er endel av vårt tilbud i Telemark. De kommersielle rutene har også tilsvarende garantier.
Reisegarantien gjelder for hele Norge og er utarbeidet av Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport.