Gruppereise for barnehage og barneskoler

Grenland

Alle barn og ansatte i barnehager og barneskoler (1-7 trinn) i Grenland som reiser sammen kan ta bussen gratis til og fra arrangementer og severdigheter langs rutenettet på dagtid. 

Tilbudet kommer fra Vestfold og Telemark fylkeskommune og Vy buss AS. Det er utarbeidet følgende retningslinjer for reisene:

  1. Reisene må skje mellom kl. 09.00 og 13.30. Det betyr at hjemturen til skole eller barnehage må være påbegynt før kl. 13.30. Det anbefales å reise før kl. 13, pga plass på bussen.  
  2. Gruppene må bestå av minst 5 personer, hvor minst en må være voksen reiseleder. 
  3. Det gis ingen reisegaranti og man vil være å regne som en ordinær reisende.  Det betyr at det ikke er mulighet til å melde fra til Vy Buss på forhånd eller å reservere plass.  
  4. Det er ingen øvre grense for antall reiser per gruppe, men det anbefales at dersom gruppen er på 20 personer eller flere så deles den på to avganger.
  5. Det vil ikke settes opp ekstra kapasitet på dager hvor det er spesielle arrangement. Det anbefales derfor at barnehager og skoler som er langs samme bussrute kommuniserer seg i mellom for å unngå at alle prøver å bli med samme avgang og derfor slipper å bli avvist på holdeplass. 
  6. Barnehager kan bruke ordningen hele året, mens barneskolegrupper kan bruke ordningen på de ordinære skoledagene. 
  7. SFO kan benytte tilbudet under skolens feriedager.
  8. Skoler og barnehager må vise reisedokument/reisebekreftelse ved reise. Dette får man ved å ta kontakt med kommunene i Grenland eller Vy buss Grenland: post.grenland@vy.no  

Ordningen vil evalueres fortløpende. Det kan bli endringer i retningslinjene på bakgrunn av dette.  Alle barnehager og skoler vil da få beskjed. Ved reiser utenom rutenett, spesifiserte tider eller på dager som det er spesielle arrangement bør det vurderes å bestille egen buss.  Man kan da ta kontakt med turbuss@vy.no for et tilbud. 

Utenfor Grenland

Barn og ansatte i barneskoler (1-7. klasse)  som reiser sammen kan reise for kun kr. 8,- pr person. Billettene kjøpes om bord på bussen. Tilbudet gjelder pr. tur og gjelder ikke overgang. 

Dette gjelder på reiser med på lokalbussene i Telemark utenfor Grenland. Reisen må gjennomføres på hverdager mellom kl. 09:00 og kl. 13:30.

Det gis ikke plassgaranti. Vi anbefaler at man deler opp store grupper over flere avganger. Maks 10-12 pr. avgang.

Det kan være en fordel å informere det lokale busselskapet hvis dere vil benytte dere av denne ordningen, men det er ikke mulig å reservere plass. Da blir sjåføren informert og alle får en god reiseopplevelse. Kontaktinformasjon finner dere her.

Barnehage på tur utenfor Grenland?

Barn under 6 år reiser gratis. 

Når minimum 3 personer reiser sammen gis det 33 % rabatt på voksen enkeltbillett. Barn- og honnørbilletter rabatteres ikke, men disse teller med i gruppen. Gruppebilletten skal betales samlet og det utstedes kun en billett.