Skoleskyss

Vestfold og Telemark fylkeskommune har ansvar for skoleskyss til elever i grunnskolen og den videregående skolen i Vestfold og Telemark. Denne nettsiden gjelder kun for skoleskyss i Telemark.

Starter du på videregående skole i høst?

Før du søker om skoleplass bør du merke deg at reglene for skoleskyss er ulike for grunnskole og videregående skole. Les mer nedenfor i "Informasjon til 10.klassinger om skyss til videregående skole".

Søknad om skoleskyss grunnskole 

For elever i grunnskolen er det skolen som registrerer elevens søknad i Farteskyss. Ta kontakt med skolen hvis ditt barn trenger skoleskyss. Les mer nedenfor i "Ansatt på skole".

Nytt regelverk trer i kraft fra skoleåret 2021/2022

Det er vedtatt nytt regelverk som gjelder fra og med skoleåret 2021/2022. Det nye regelverket legges til grunn når søknader om skoleskyss for skoleåret 2021/2022 blir behandlet. 

Regelverket omhandler både grunnskole og videregående skole. 

Regelverk for skoleskyss i Vestfold og Telemark fra skoleåret 2021/2022
Regelverk for skoleskyss i Vestfold og Telemark fra skoleåret 2021/2022 - nynorsk

Du finner søknad og mer informasjon om skoleskyss i Vestfold på www.vkt.no/skoleskyss

Det er viktig å merke seg at det er ulike regler for skoleskyss i grunnskolen og videregående skole.

De viktigste forskjellene er:

  • Videregående elever må bo 6 km fra skolen
  • Friske videregående elever får ikke skyss med taxi
  • Videregående elever må selv registrere søknad om skyss med buss, tog, ferge. 

Du finner mer utfyllende informasjon her:

Informasjonsbrev til 10. klassinger om skyss i videregående skole 

Videregående elever må selv logge inn i Farteskyss for å søke om skoleskyss med kollektivtilbudet (buss, tog, ferge). 

LOGG INN I FARTESKYSS 

Ta kontakt med skolen hvis du trenger å søke om annen type skyss. Slik søknad må skolen registrere for deg. 

Slik logger du inn i Farteskyss

For å få tilgang til Farteskyss må du logge inn via ID-porten med ditt fødselsnummer. Elever kan velge å logge inn med MinID, BankID, Buypass, eller Commfides.

Les mer om ID-porten her

Pass godt på skysskortet ditt

Kortet skal brukes i alle årene du går på videregående skole, men du må søke på nytt hvert skoleår. Hvis du mister kortet, må du betale erstatningsgebyr for å få nytt kort.

Hvis du har hatt skysskort på ungdomsskolen, skal du bruke det samme kortet når du begynner på videregående skole. 

Avstand hjem-skole

Videregående elever må bo over 6 km fra skolen for å ha rett til skoleskyss (med unntak for funksjonshemmede elever).

Avstanden måles langs korteste gangbare vei mellom hjem og skole. Det er ikke veien man kjører med buss/bil som måles. 

Sjekk avstand hjem-skole

Ofte stilte spørsmål

På siden for ofte stilte spørsmål finner du mer informasjon om hva du må gjøre for å få skolekortet ditt, hva du må gjøre hvis du mister kortet ditt, hvordan du får svar på søknaden din, m.m. 

Informasjon om skolekort på tog

Fra og med skoleåret 2021-2022 blir det endringer i forbindelse med elevers skolereiser med tog.

Den viktigste endringen er at fra skoleåret 2021/22 vil papirbilletter utgå. Disse vil bli erstattet av elektroniske billetter som elevene  laste ned i Entur sin app. 

Appen kan lastes ned fra Google Play (Android) og App Store (iOS). 

Brukeveiledning Entur-appen for laste ned elektroniske skolekort for tog

Brukerveiledning Entur Bokmål

Brukerveiledning Entur Nynorsk

Hvis du ikke kan ha billett på mobil, kontakt skolen. Legitimasjon skal som tidligere alltid kunne fremvises av eleven.

Skolen mottar hentekoder for 30 dagers periodebilletter for 3x2 perioder + 1x4 mot skoleslutt som hver enkelt elev bruker til å laste ned billetten i sin app. Altså 10 stk periodebilletter pr. elev pr. skoleår.

Har du søkt og fått innvilget fri skyss med tog så vil du få hentekode på skolen.  Hentekodene er unike for hver enkelt elev, og det er elevens ansvar å aktivere sine egne billetter.

Aktivering av billett

Periodebilletten aktiveres når hentekoden som eleven mottar legges inn i Entur-appen. Kodene må benyttes/legges inn etter hverandre.

Ny kode skal først legges inn etter at den forrige billetten er utgått, dette for å unngå å ha flere gyldige billetter i appen samtidig.

VIKTIG: Når periodebilletten først er aktivert kan man ikke endre gyldighetstiden.

Har jeg rett på skoleskyss? 

Videregående elever må bo over 6 km fra skolen for å ha rett på skoleskyss. 

Avstanden måles langs korteste gangbare vei mellom hjem og skole. Det er ikke veien man kjører med buss/bil som måles.

Hvordan får jeg skolekortet mitt? 

Hvis søknaden din godkjennes må du vise frem svaret på søknaden på skolen for å få utlevert skolekortet ditt.

Hvis søknaden din er innvilget finner du mer informasjon om dette i svaret på søknaden (vedtaket). 

Hva gjør jeg når jeg har mistet skolekortet mitt? 

Hvis du har mistet eller ødelagt skolekortet ditt, kan du bestille et nytt kort i Farteskyss. Du logger inn på samme måte som du gjorde når du søkte om skyss. 

Du må betale et erstatningsgebyr på kr 100,- pr kort. Betalingen gjennomføres med Vipps samtidig som du bestiller kortet. 

Merk: du vil ikke få refundert erstatningsgebyret hvis du finner igjen kortet ditt etter at bestillingen er sendt. 

Du får utlevert et midlertidig reisebevis på kontoret på skolen. Du kan bruke det midlertidige reisebeviset i 14 dager mens du venter på det nye kortet ditt. 

Last ned Vipps for iOS (iPhone)

Last ned Vipps for Android 

Jeg skal betale for nytt kort som skolen har bestilt 

I enkelte tilfeller bestiller skolen nytt kort til elever istedenfor at eleven gjør dette selv. I slike tilfeller må du betale for kortet i etterkant av bestillingen. 

Gå til betalingsløsning. Du kan velge om du vil betale med bankkort eller Vipps. 

Hva gjør jeg mens jeg venter på at søknaden min blir behandlet? 

Du må selv betale for reiser med kollektivtilbudet mens søknaden din behandles. Det gis ingen refusjon for billettutgifter i saksbehandlingstiden. 

Får du ikke logget inn? 

Hvis du har glemt passordet ditt, eller har andre utfordringer med å få logget inn må du kontakte brukerstøtten til den ID-typen du har prøvd å logge inn med.

Fylkeskommunen kan dessverre ikke hjelpe deg med innloggingsproblemer i ID-porten som er knyttet til din ID eller ditt fødselsnummer. 

Kontaktinformasjon brukerstøtte  (www.difi.no)

Kjente feilkilder og løsningen på disse  (www.difi.no) 

Når og hvordan får jeg svar på søknaden min? 

Hvis avstanden mellom hjem og skole er over 6 km blir søknaden din behandlet i løpet av kort tid. I dagene før og etter skolestart på høsten kan det ta noe lengre tid før du får svar.  

Hvis søknaden din inneholder opplysninger som krever at fylkeskommunen kontrollerer søknaden din før den godkjennes, vil saksbehandlingstiden være noe lengre. 

Svar på søknaden får du i det du har valgt som din digitale postkasse; Digipost eller e-Boks. Hvis du ikke har valgt en av disse, vil du motta brevet ditt i Altinn.

Hvis du har reservert deg mot å motta post digitalt, blir brevet sendt hjem til deg. 

Les mer om digital postkasse her

Søknad om andre typer skyss enn kollektivtilbudet

Ta kontakt med skolen hvis du trenger å søke om annen type skyss, så registrerer skolen søknaden for deg i Farteskyss. 

Grunnskole

Har eleven mistet eller ødelagt skolekortet må det betales et erstatningsgebyr for nytt skolekort.
Ta kontakt med skolen som bestiller nytt skolekort til eleven. 

Foresatte må deretter gå til betalingssiden for å gjennomføre betaling av gebyret. Betaling vil ikke være tilgjengelig på betalingssiden før skolen har bestilt nytt kort.  

Du kan velge om du vil betale med Vipps eller bankkort. 

Videregående elever 

Du kan bestille nytt skolekort hvis du logger inn i Farteskyss. Betaling for nytt skolekort gjennomføres med Vipps. 

Alternativt kan du be skolen om å bestille nytt skolekort til deg. Deretter må du gå til betalingssiden for å gjennomføre betaling med Vipps eller bankkort.

Betaling vil ikke være tilgjengelig på betalingssiden før skolen har bestilt nytt kort.  

Last ned brukerveiledning betalingsside

Saksbehandling

Saksbehandling av søknader om skoleskyss gjøres i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

Saksbehandlingstid

Fylkeskommunen har inntil 4 ukers saksbehandlingstid.

Det skal gis foreløpig svar dersom en søknad/henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned fra den er mottatt.

Elev/foresatte må selv organisere eventuell skoleskyss i saksbehandlingstiden.

Det gis ikke refusjon for skyss elev/foresatte selv har organisert eller utført i saksbehandlingstiden.

Vedtak om skyss

Vedtak om skoleskyss er å anse som et enkeltvedtak. Det skal gjøres enkeltvedtak før skyssen igangsettes.

Vedtaket er gyldig for den perioden som er angitt i vedtaket, maksimalt et skoleår. Det må søkes på nytt i forkant av hvert skoleår. 

Taushetsplikt

Fylkeskommunens saksbehandlere for skoleskyss har taushetsplikt etter forvaltningslovens bestemmelser.

Nytt regelverk Vestfold og Telemark fra skoleåret 2021/2022

Det er vedtatt nytt felles regelverk for skoleskyss i Vestfold og Telemark.

Det nye regelverket gjelder fra og med skoleåret 2021/2022, og legges til grunn ved behandling av søknader om skoleskyss for skoleåret 2021/2022. 

Regelverket omhandler både grunnskole og videregående skole. 

Regelverk for skoleskyss i Vestfold og Telemark fra skoleåret 2021/2022

Regelverk for skuleskyss i Vestfold og Telemark frå skoleåret 2021/2022 - nynorsk versjon

Det kan ha kommet lovendringer, tolkninger eller presiseringer, som ikke enda er omtalt i disse dokumentene. Lovverket går alltid foran vårt regelverk og retningslinjer dersom det er motstrid mellom disse.  

Nye retningslinjer fra skoleåret 2021/2022

Våre nye retningslinjer for grunnskole og videregående skole finner du ved å følge lenkene under:

Grunnskole: Retningslinjer for skoleskyss i Vestfold og Telemark fra skoleåret 2021/2022

Videregående skole: Retningslinjer for skoleskyss i Vestfold og Telemark fra skoleåret 2021/2022

Legeattest 

Skyss pga. funksjonshemming, skade eller sykdom må dokumenteres med legeattest. Legeattesten må leveres sammen med søknaden. 

Du kan lese mer om kravet til legeattest i "regelverk og retningslinjene" nedenfor. 

Fylkeskommunen anbefaler at skjemaet nedenfor brukes. 

Legeattest - skjema 

Legeattest - orientering 

Foreldrebekreftelse delt bosted

Foreldrebekreftelse - delt bosted (bokmål)

Grunngjeving frå foreldre - delt bustad (nynorsk) 

Skjemaene kan fylles ut på datamaskin. 

Kjøreliste

Elever som i sitt vedtak om skyssgodtgjørelse har fått beskjed om å levere kjøreliste, kan benytte skjemaet nedenfor. 

Kjøreliste-skjema

Søknadsskjema

Vi har ingen søknadsskjemaer på papir. Alle søknader skal registreres digitalt i Farteskyss.

GRUNNSKOLE

Ta kontakt med skolen. Skolen registrerer alle søknader om skyss for elever i grunnskolen. 

VIDEREGÅENDE

Videregående elever må selv registrere sin søknad om skyss med kollektivtilbudet (buss, tog, ferge).

Ta kontakt med skolen hvis du trenger å søke om annen type skyss, så registrerer skolen søknaden for deg. 

Valg av nettleser

Farteskyss fungerer best hvis du bruker Google Chrome som din nettleser. Det er tidvis ustabilitet ved bruk av andre nettlesere, som f.eks Internet Explorer. 

Google Chrome kan lastes ned her: https://www.google.com/chrome/ 

Jeg får ikke opp alle elevene ved min skole 

Har du husket å filtrere riktig utvalg av elever? Gå til fanen "bestillinger" og sjekk filtreringen ved å trykke på knappen [utvidet søk]. 

Ta kontakt med oss på skoleskyss@vtfk.no hvis du fortsatt ikke får opp alle skysselevene ved din skole. Det kan hende at vi må endre tilgangsinnstillingene dine. 

Feilmelding på elevens adresse 

Hvis du har registrert en elev uten norsk fødselsnummer manuelt, kan du oppleve å få feilmelding på adressen: 

Feilmeldingen betyr at du har skrevet inn en adresse som ikke finnes. Det kan skyldes at du har stavet adressen feil. 

Gå til www.seeiendom for å finne riktig adresse og riktig skrivemåte. 

Vi har en ny ansatt som trenger tilgang 

Ta kontakt med oss på epost skoleskyss@vtfk.no dersom flere ansatte trenger tilgang til Farteskyss. 

En ansatt med tilgang har sluttet i jobben

Da er det viktig at skolen gir oss umiddelbar beskjed. Personer som ikke lenger er ansatt ved skolen eller i kommunen skal ikke ha tilgang til Farteskyss. 

Innlogging Farteskyss  

Du logger inn i Farteskyss med din elektroniske ID via ID-porten. ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på internett. 

Gå til Farteskyss 

Du kan logge inn i Farteskyss med disse elektroniske ID'ene. 

  • BankID
  • BankID på mobil
  • Buypass 
  • Commfides

Slik skaffer du deg elektronisk ID 

Les mer om ID-porten

Jeg får ikke logget inn med ID-porten 

Fylkeskommunen kan dessverre ikke hjelpe deg med innloggingsproblemer i ID-porten som er knyttet til din ID eller ditt fødselsnummer. 

Hvis du har glemt passordet ditt, eller har andre utfordringer med å få logget inn må du kontakte brukerstøtten til den ID-typen du har prøvd å logge inn med.

Kontaktinformasjon brukerstøtte  (www.difi.no)

Kjente feilkilder og løsningen på disse  (www.difi.no) 

Innlogging testversjon

I testversjonen av Farteskyss logger du inn med tildelt brukernavn og passord. 

Ta kontakt med oss på skoleskyss@vtfk.no hvis du har glemt ditt brukernavn eller passord. 

Gå til Farteskyss-test

Vedtak om skoleskyss er enkeltvedtak, og kan klages på av en part eller andre med rettslig klageinteresse i saken.

Klagefrist er 3 uker fra det tidspunktet vedtaket er gjort kjent for søker.

Hvis fylkeskommunen ikke gir deg medhold i klagen blir saken oversendt til ny behandling hos klageinstans. Klageinstansens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.

Klagen sendes til: Vestfold og Telemark fylkeskommune, postboks 2844, 3702 Skien. Konvolutten merkes med «skoleskyss».

 

Barnets rett til å uttale seg

Artikkel 12 i Barnekonvensjonen gir barn rett til å uttale seg om alle forhold som berører dem.

Barnet har ingen plikt til å uttale seg, men skal gis muligheten.

Barnets uttalelser bes lagt ved sammen med en eventuell klage på skoleskyss, slik det står i vedtaket fra fylkeskommunen. Dersom barnet heller ønsker å snakke med fylkeskommunens representanter, ber vi om rask tilbakemelding på dette, slik at vi kan tilrettelegge for en slik samtale.
Skjema finner du her


Klage på vedtak fra kommunen

Hvis du har fått avslag fra kommunen på søknad om skoleskyss, må du sende klagen direkte til kommunen.

Fylkeskommunen behandler ikke klager som gjelder skoleskyss som kommunen er ansvarlig for. 

Dette er bare aktuelt for elever i grunnskolen. Kommunen har ikke ansvar for skyss til videregående elever. 

Kontakt oss

Epost: skoleskyss@vtfk.no 

Telefon: 35 91 70 00