Betaling på fergene fra 1.april. Fastboende reiser gratis med reisekort.
Ferjene 1022

Betaling på fergene fra 1.april. Fastboende reiser gratis med reisekort.

Publisert: tirsdag 19. mars 2024 - 12:00
Nå kan øyboerne skaffe reisekort

I forbindelse med at det innføres betaling på ferjene i Brevik- og Kragerøskjærgården kan fastboende på øyene søke om reisekort.

Gjennom dette vil de fastboende få gratis ferje også gjennom sommerhalvåret. Alle fastboende over seks år må ha reisekort med bilde for å kunne reise gratis med ferjene.

Beboere over 16 år vil også ha mulighet til å føre opp inn til to kjøretøy på sitt reisekort.

Siden takstendringen innføres 1. april, og det kan være vanskelig å skaffe reisekort i tide på grunn av påsken, vil fastboende ha mulighet til å få refundert utlegg til ferje i perioden fra 1. til 19. april. Siste frist for innsending av refusjonskrav er mandag 22. april. 

Informasjon om reisekort vil være tilgjengelig på henholdsvis Porsgrunn og Kragerø kommunes nettsider. 

Porsgrunn kommune: Gratis ferge for fastboende på Sandøya med gyldig reisekort - Porsgrunn kommune

Kragerø kommune: Fastboende på øyer uten fastlandsforbindelse får gratis ferge med reisekort - Kragerø kommune (kragero.kommune.no)

For mer informasjon, kontakt:

Tore Felland Storhaug, rådgiver kollektiv, telefon: 474 15 482
Geir Aasoldsen, seksjonsleder kollektiv, telefon: 932 25 141