Tips til deg som reiser kollektivt på dager med vanskelige vær- og kjøreforhold
Melding Om Vær

Tips til deg som reiser kollektivt på dager med vanskelige vær- og kjøreforhold

Heldigvis er det ikke så mange dager vanskelige vær- og kjøreforhold innvirker på kollektivtrafikken, men noen ganger skjer det.
Publisert: onsdag 27. desember 2023 - 18:00

Vær forberedt:

  • Vurdér om du må reise: Hvis det er utstedt farevarsel på grunn av snøvær eller andre værforhold, bør du vurdere om du i det hele tatt må ta turen.

  • Beregn god tid og forvent forsinkelser: Erfaringsmessig vil de største forsinkelsene/avvikene kunne oppstå i rushtiden om morgenen og ettermiddagen. Det er da det er flest reiser og hvor det er flest biler og busser på veiene. Hvis du må reise kollektivt når det er varslet mye snø, må du derfor beregne ekstra god tid og forvente forsinkelser. I enkelte områder/tilfeller må du også forvente innstilte avganger.

  • Sjekk reiseplanlegger på farte.no: Sjekk situasjonen i trafikken i vår reiseplanlegger på www.farte.no  eller se trafikkmeldinger på farte.no/Farte Facebook i god tid før du planlegger å reise. Vi publiserer hendelser som har betydning for avviklingen av kollektivtrafikken. 
    Merk at det kan oppstå plutselige hendelser eller trafikksituasjoner som vi ikke umiddelbart klarer å fange opp og få formidlet til deg som skal reise. Og på de verste dagene med generelt store forsinkelser i alle trafikk i byene, vil det ikke komme spesiell informasjon om den enkelte linje. 

  • Store lokale variasjoner: Det kan være store lokale variasjoner i nedbørsmengder og andre værforhold. Dette kan likevel påvirke kollektivtrafikken i andre områder enn der du befinner deg nå. Bussen du venter på kan stå fast i trafikken og i helt andre deler av traseen enn der du venter og en forsinkelse i én del av bussens rute vil kunne forplante seg til andre deler av systemet. 
    m1

Annen trafikk skaper ofte utfordringer for kollektivtrafikken

Hvis det kommer mye snø på kort tid kan bussene få problemer med å komme seg frem på veiene, og det kan lett oppstå forsinkelser og endringer på trase - og i verste fall kan avgangen din bli innstilt.  Ofte er det ikke bussene selv som er skyld i problemene, men annen trafikk som skaper utfordringer.

Kollektivtrafikken er avhengig av at veiene er brøytet og strødd slik at bussene kommer seg uhindret frem på vinterstid. Heldigvis er veiene som lokalbussene benytter prioritert hos dem som er ansvarlig for veivedlikeholdet og vi varsler fortløpende til veieiere dersom det kreves tiltak slik at vi i så stor grad som mulig skal få kjørt ordinær trase.

Glatte veier

Det trenger ikke nødvendigvis være snø for at trafikken skal bli påvirket. Når temperaturene raskt skifter mellom pluss- og minusgrader kan dette medføre glatte veier, som igjen medfører utfordringer for kollektivtrafikk og annen trafikk. Dette er særlig utfordrende når regn fryser på bakken.

Sikkerheten kommer først!

Hvis det er glatt eller vanskelig å komme seg frem på grunn av snøen, må sjåførene tilpasse kjøringen og i verste fall kjøre avvikende rute eller innstille avgangen.

Husk at sikkerheten til passasjerer, sjåfører og kjøretøy i slike tilfeller alltid kommer i første rekke og rutetabellen kommer i andre rekke. 

Ekstra busser? 

Det er ikke alltid mulig å sette inn ekstra busser selv om vi vet det kommer snø og det blir meldt om vanskelige kjøreforhold. I rushtiden er nesten 100 % av busskapasiteten utnyttet til ordinær kjøring og skolekjøring.  Alle enkeltturer som en buss skal utføre gjennom dagen ligger planlagt i en kjøreliste som beskriver hvordan busselskapene skal få kabalen sin til å gå opp. 

Det er derfor ikke så enkelt å stokke om på denne listen der og da, hvis en buss for eksempel får problemer med fremkommeligheten. Dette ville da fått konsekvenser i andre deler av rutenettet, hvor det da vil mangle en buss. Du vil også av og til kunne se at det kjører tomme busser forbi holdeplassen din, men disse er da som oftest på vei til å starte en planlagt rute/avgang fra en annen holdeplass.

Vinterdekk og kjetting?

Bussene er alltid skodd for årstidene, men enkelte ganger kan føreforholdene være så vanskelig at selv ikke tunge kjøretøy kommer seg frem med vinterdekk. I enkelte tilfeller benyttes kjetting, men på enkelte vanskelige føreforhold vil kjetting heller ikke hjelpe for fremkommeligheten og i enkelte tilfeller få en motsatt effekt. Sikkerheten til passasjerer, sjåfør og kjøretøy kommer alltid i første rekke.

Reisegaranti?

Merk at reisegarantien ikke vil gjelde ved ekstraordinære værforhold. Dersom avviket er forhåndsannonsert, eller du vet eller burde vite, at årsaken til forsinkelsen ikke ligger hos transportøren, kan vi ikke tilby refusjon. Reisegarantien gjelder ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor transportørens kontroll, slik som ekstraordinære værforhold eller naturbegivenheter, uforutsette problemer med kjøreveien og andre trafikale forhold, offentlige påbud og forbud, streik og lockout etc.