Porsgrunn

Nedenfor informerer vi om hvilken busslinje du kan ta, navnet på holdeplassen du går av/på bussen og vanskelighetsgraden for turen. Klikker du på boksene kommer du videre til mer informasjon om hver tur. God tur!  

Dammane // Brevik

Gradering: Enkel
Buss: M1 -
rutetiden finner du her
Holdeplass: Furulund
235 meter fra holdeplass begynner stien.

Dammane er et landskapsvernområde med flott kalkfuruskog. Området har fem dammer som har tidligere var drikkevannskilde i Brevik. Turen opp til Dammane er kupert, men trillbar frem til den fjerde dammen. 1,4 km opp til Dammane fra holdeplass Trillbar for rullestol og barnevogn, men manuell rullestol anbefales ikke. Turen kan kombineres med en tur langs POT sin blåmerka Friersti fra Dammane til Herøya.

Kyststien fra Skjelsvik til Brevik 

Gradering: Enkel
Buss: M1 -
Rutetider finner du her

Holdeplass: Heistad
295 meter fra holdeplass til stien.


Fra holdeplass Heistad kan turen gå i retning Brevik eller mot Skjelsvik og Mule. Du følger Eidangerfjorden utover mot Brevik. Det er flere gode fiskeplasser og badestrender langs stien. Ved Ordings Odde har Porsgrunn kommune satt opp en stor gapahuk med grillplass. Siste del av stien fra Norcem Brevik følger du jernbanesporet inn mot Brevik. Universell utformet det første stykke fra Heistad. Det er mulighet å ta bussen fra Brevik eller fra Skjelsvik/Mule.

Kverndammen // Klyve

Gradering: Middels
Buss: M3 -
rutetiden finner du her
Holdeplass: Nyberglia
160 meter fra holdeplass til stien.

Her er det opparbeidet fine turstier langs Kverndammen (600 m), Skipperåsen (2 km) og Frydentopp (1,3 km). Her kan også turen legges mot Rugtvedt (1 km), Kjerkeåsen (3,2 km) og Solmyrås Sportskapell (3,7 km). På Kjerkeåsen har Porsgrunn og Omegns Turistforening satt opp en gamme med fyreplass. Den er mye brukt både sommer og vinter. Turområde ligger både i Skien og i Porsgrunn. Fra holdeplass Nyberglia kan man fint trille barnevogn til Kverndammen.

Borgeåsen 

Gradering: Enkel

Buss: P4 - rutetiden finner du her

Holdeplass: Borgeåsvegen

Ca 300 meter fra holdeplass til stien

Følg Borgeåsvegen opp til NRK-bygget. Herfra går det stier på kryss og tvers som gir mange kombinasjoner for dem som er kjent eller på søken etter nye turopplevelser. Området er godt egnet for turgåing, på lettgåtte stier kan man gjøre en rundtur i området eller søke direkte til utsiktspunktet ved Dansesletta. Utkikkspunktet gir en flott utsikt over Porsgrunn og store deler av Grenland.

Uræddløypa - rundtur // Stridsklev

Gradering: Enkel

Buss: M3 - rutetiden finner du her

Holdeplass: Stridsklevsenteret

10 meter fra holdeplass til løypa

På busstoppene ved Stridsklevsenteret går du av så å si på løypa. Stort informasjonsskilt ved starten av løypa. Løypa er lettgått, delvis lyssatt og slynger seg gjennom edelløvskog og kalkfuruskog. På den kalkrike grunnen vokser blant annet blåveis, enkelte orkideer som vårmarihand, nattfiol og flueblomst (som er fredet). Rundturen 6,7 km tilbake til bussholdeplass ved Stridsklevsenteret. 

Bjørntvedtskauen // Sentrum

Gradering: Enkel

Buss: M3 - rutetiden finner du her

Holdeplass: Sykehuset Porsgrunn

50 meter fra holdeplass til stien

Inngangen til turområdet Bjørntvedskauen starter så å si der du går av bussen. Herfra har Porsgrunn Rotaryklubb merket tilgangen til området med lettgåtte stier, fin utsikt fra Steilås og en gamme som Porsgrunn Rotaryklubb også har bygget. Bjørntvedtskauen ligger kloss inntil byen og er et område som byr på fine naturopplevelser og rekreasjon.

Mulevandringen // Eidanger

Gradering: Enkel

Buss: M3 - rutetiden finner du her

Holdeplass: Mule

Ca 150 meter fra holdeplass til stien

Mule Varde er både offentlig friareal og kulturminne. Området er til allmenn benyttelse for bading og rekreasjon. POT har merket stien "Mule Vandringen". Den viser naturen på stedet. Bruk stien og la naturområdene ligge ubrukt. På stedet er det informasjonstavler om natur og friluftsliv på Mule Varde. Her er det også mulig å bestille overnatting på kystledhytta som drives av DNT Telemark.

Gangvei langs Lilleelva // Sentrum

Gradering: Enkel

Buss: M2 rutetiden finner du her

Holdeplass: Universitetet USN Porsgrunn

Ca 300 meter fra holdeplass til gangveien

En lett tilgjengelig universell utformet sti der man går langs Lilleelva, skog og fotballbaner. Starter ved Frisklivssenteret på Kjølnes og går til boligkomplekset Hovenga Allé. Gangveien er en del av en trillbar rundløype på til sammen 2,2 km. Langs stien er det en rasteplass/aktivitetsplass.