Skien

Nedenfor informerer vi om hvilken busslinje du kan ta, navnet på holdeplassen du går av/på bussen og vanskelighetsgraden for turen. Klikker du på boksene kommer du videre til mer informasjon om hver tur. God tur!  

Kverndammen // Klyve

Gradering: Middels
Buss: M3 - rutetiden finner du her
Holdeplass: Nyberglia
160 meter fra holdeplass til stien.

Her er det opparbeidet fine turstier langs Kverndammen (600 m), Skipperåsen (2 km) og Frydentopp (1,3 km). Her kan også turen legges mot Rugtvedt (1 km), Kjerkeåsen (3,2 km) og Solmyrås Sportskapell (3,7 km). På Kjerkeåsen har Porsgrunn og Omegns Turistforening satt opp en gamme med fyreplass. Den er mye brukt både sommer og vinter. Turområde ligger både i Skien og i Porsgrunn. Fra holdeplass Nyberglia kan man fint trille barnevogn til Kverndammen.

Les mer om denne turen på ut.no her

Tinnskollen // Gulset

Gradering: Middels
Buss: M1 -  rutetiden finner du her

Holdeplass: Uglevegen
210 meter fra holdeplass til stien.

0,8 km opp til utsiktspunktet på Tinnskollen på 172 høydemeter. På toppen er det en fin rasteplass. Det er mulig å gå en rundtur via Rødgangskollen og Kaperkollen på 5,9 km.

Les mer om turen på ut.no her

Tvittingen // Gulset

Gradering: Middels
Buss: M1 -  rutetiden finner du her
Holdeplass: Uglevegen
210 meter fra holdeplass til stien.

Oppe på Tvittingen er det både flotte bademuligheter, fiskemuligheter og en gapahuk. Tvittingen kan kombineres med Ulvsvann, Kaperkollen, Fantekjerringkollen m.fl. om ønsket og det er godt tråkket sti og varierende natur. Turen er på 3,1 km til Tvittingen. Mulighet for rundtur til Ulvsvann.

Les mer om turen på ut.no her

Ulvsvann // Gulset

Gradering: Middels
Buss: M1 - rutetiden finner du her
Holdeplass: Uglevegen
210 meter fra holdeplass til stien.

Lett sti via Kreppamyr skytebane og Breigangen (gruve) på 3,6 km til Ulvsvann. Mulighet for rundtur til Tvittingen.

Åletjern // Gulset

Gradering: Enkel
Buss: M1 - rutetiden finner du her
Holdeplass: Ugleveien
210 meter fra holdeplass til stien.

Åletjern er et idyllisk skogstjern med fin opparbeidet badeplass. Området er oppgradert med nye fine gapahuker og rasteplasser. 1 km inn til Åletjern. 3,2 km t/r med rundtur rundt tjernet.
Trillbar for rullestol og barnevogn.

Les mer om turen på ut.no her

Vestre Vealøs // Siljan

Gradering: Middels

Buss: P7 - rutetiden finner du her

Holdeplass: Oddbakken

100 meter fra holdeplass til stien

Fra busstoppet følger du langs riksveien videre mot Siljan. Her er det parkeringsplass langs veien, så du kommer litt vekk fra trafikken. Inngangen til turstien er merket fra enden av parkeringa. Det er noe krevende fra starten opp forbi «Oddbakken», ellers noe kupert, men forholdsvis lettgått. Stien er fin og vekslende med mye flott skogsterreng, men enkelte små myrpartier må forseres underveis.

Les mer om turen til Vestre Vealøs på ut.no her

Skien fritidspark // Kjørbekk - 1 km rundtur

Gradering: Enkel

Buss: M3 - rutetiden finner du her

Holdeplass: Skien fritidspark

400 meter fra holdeplass til stien

Fra holdeplassene følg Gamle Bjørntvedtveg i retning Hotell fritidsparken og videre til Skien ishall. Fra ishallen er det tilrettelagt flotte stier med fine rasteplasser underveis, og området er også tilgjengelig med rullestol og barnevogn. Løypedekket er av grus.

Les mer om turen på ut.no her

Skien fritidspark // Kjørbekk (5 km rundtur)

Gradering: Enkel

Buss: M3 rutetiden finner du her

Holdeplass: Skien fritidspark

400 meter fra holdeplass til stien

Fra holdeplassene følg Gamle Bjørntvedtveg i retning Hotell fritidsparken og videre til Skien ishall. Fra ishallen er det tilrettelagt flotte stier med fine rasteplasser underveis. Løya er tilgjengelig også med rullestol og barnevogn. Dekket er av grus, med noe høydeforskjell i løypa.

Les mer om turen på ut.no her!

Fugleamfiet Børsesjø // Gjerpensdalen

Gradering: Enkel

Buss: P7 -  rutetiden finner du her

Holdeplass: Semsmyrene

0 meter fra holdeplass til stien

Opplev det rike fuglelivet i Børsesjø fra fugleamfiet (ny amfi i april 2019). Herfra ser du ut over hele sjøen, og er du heldig får du se fiskeørna jakte etter gjedde. Amfiet har god plass og er tilgjengelig med barnevogn og rullestol. Fra holdeplassene er det blåmerket langs gangstien som følger Siljanvegen. Følg skiltene og de blå merkene fram til fugleamfiet. Husk kikkert!

Les mer om turen på ut.no her!

Hvitsteintjenn // Solumskogen

Gradering: Enkel

Buss: M3 -  rutetiden finner du her

Holdeplass: Skien fritidspark

400 meter fra holdeplass til stien

Fra holdeplassene følg Gamle Bjørntvedtveg i retning Hotell fritidsparken og videre til Skien ishall. Herfra går det blåmerka sti til Hvitsteintjenn i Solumsmarka. Ved Hvitsteintjenn har Skien turlag satt opp en gapahuk med bålplass, og dette kan brukes av alle. I området rundt gapahuken finner du et mylder av turmuligheter.

Les mer om turen på ut.no her!

Piggen // Solumskogen

Gradering: Enkel

Buss: M3 - rutetiden finner du her

Holdeplass: Skien fritidspark

400 meter fra holdeplass til stien

Fra holdeplassene følg Gamle Bjørntvedtveg i retning Hotell fritidsparken og videre til Skien ishall. Herfra går det blåmerka sti til Hvitsteintjenn i Solumsmarka. Ved Hvitsteintjenn har Skien turlag satt opp en gapahuk med bålplass, og dette kan brukes av alle. I området rundt gapahuken finner du et mylder av turmuligheter, blant annet er det blåmerket videre til Piggen. Turen kan fint kombineres med en tur til Kjerkeåsen.

Les mer om turen på ut.no her!

Gunnborgdalen rundt // Gjerpensdalen

Gradering: Middels

Buss: P7 -  rutetiden finner du her

Holdeplass: Toras hytte

50 meter fra holdeplass til stien

Den merka stien starter rett vest for «Toras hytte». Litt stigning i starten før stien går inn i Gunborgdalen naturreservat med et spesielt rikt planteliv. Det kan gå beitedyr i området, det er derfor enkelte gjerder som må passeres. Området er vernet og ferdsel må skje skånsomt.

Les mer om turen på ut.no her!

Lundsdalen // Limi

Gradering: Enkel

Buss: P6 -  rutetiden finner du her

Holdeplass: Limi

200 meter fra holdeplass til stien

Fra holdeplassene, følg Luksefjellvegen i retning Luksefjell. Ta til høyre og følg merkene inn på asfaltert boliggate mot øst. Etter bommen følger du traktorvegen over jordet, til krysset hvor det er skiltet flere alternative turstier i Lundsdalen. Det er merket tre alternative rundturer i Lundsdalen, vi anbefaler å starte mot nordøst. Stiene går delvis i gammel skog, men også over gammel kulturmark. Gapahuken i nærheten av Limi Barnehage er åpen for alle.

Les mer om turen på ut.no her!