Trafikksikkerhet og trafikkregler for sykkel
Bysykkel Skien7

Trafikksikkerhet og trafikkregler for sykkel

Vi har laget en liten oppsummering om trafikksikkerhet og regler i trafikken for syklister, så du kan føle deg trygg på dette når du ferdes med sykkel
Publisert: onsdag 12. april 2023 - 12:00

Det er vegtrafikkloven § 3 som ligger til grunn for trafikkreglene, og den skal sikre at alle som går, sykler eller kjører skal ferdes sikrest mulig.  

Det betyr at du har et personlig ansvar for at din atferd i trafikken ikke skaper farlige og vanskelige situasjoner for andre trafikanter. 

Trafikkens Kardemommelov 

Vegtrafikkloven § 3 inneholder på en måte alt, som en Kardemommelov: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn overfor dem som bor eller oppholder seg ved vegen.»  

Et glass til – på sykkel? 

I veitrafikkloven § 21 står det indirekte at man ikke skal sykle i trafikken hvis man er i en tilstand som gjør en uskikket til å kjøre på en trygg måte. Du kan bli straffet om du er overstadig beruset og sykler i trafikken. 

Påbudt med lys 

Det er påbudt med lys ved sykling i mørket, i tillegg til rød refleks bak og hvit eller gul refleks på begge sidene av pedalene. Alle de elektriske bysyklene til Farte er utstyrt med lys og refleks, lykten tennes automatisk når sykkelen låses opp.   

Farte bysykkel - vilkår 

Selv om det ikke er aldersgrense for bruk av privat elsykkel har Farte satt en nedre aldersgrense på 16 år for bruk og leie av Farte bysykkel. For el-bysyklene er det heller ikke lov med flere enn én person på sykkelen av gangen.  

Videre anbefales det bruk av egen sykkelhjelm. 

Sykle i veien 

Du kan sykle i veien sammen med biltrafikk. Da skal du følge de samme trafikkreglene som andre trafikanter. Dette innebærer for eksempel at du:

  • har vikeplikt for trafikk fra høyre side 
  • har vikeplikt for gående som krysser gangfelt 
  • skal stoppe for rødt lys
  • skal gi tegn når du svinger
  • skal følge fartsgrensen 
Sykle på gang- og sykkelvei 

Ta hensyn til at gående på en gang- og sykkelvei kan bruke begge sider av veien, mens du som sykler, skal kjøre på høyre side. 

Sykle i sykkelfelt 

Du kan bare bruke sykkelfelt på høyre side av veien, det vil si at det ikke er tillatt å sykle i begge retninger. 

Sykle på fortau 

Du kan sykle på fortau når du ikke er til hinder eller fare for gående. Er det mange folk på fortauet, skal du gå av og trille sykkelen. Skal du sykle forbi noen, må du sørge for å tilpasse farten og holde god avstand. 

Sykle over gangfelt 

Du kan sykle over gangfelt så lenge du tar hensyn til de som går. Når du sykler over gangfeltet, regnes du ikke som en gående, og andre kjørende vil ikke ha vikeplikt for deg. 

 

For mer info, se Statens vegvesens brosjyre om trafikkregler for syklister:  

https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/fokusomrader/miljovennlig-transport/sykkeltrafikk/trafikkregler-for-syklister-brosjyre.pdf 

Fant du det du lette etter?