Brukervilkår

Vilkår for bruk av Farte bysykkel

Farte bysykkel er en tjeneste fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, som leveres og driftes av ShareBike AS. Informasjon om hvordan tjenesten fungerer finner du på farte.no/bysykkel.  Ved leie av Farte Bysykkel inngår du en avtale med Vestfold og Telemark Fylkeskommune (heretter kalt med forkortelsen VTFK). Fullstendige bruksvilkår følger nedenfor, og oppsummert handler disse om at:

 • Du må være over 16 år for å bruke tjenesten
 • Du er ansvarlig for bysykkelen fra du aktiverer leie til du avslutter leien i en av parkeringssonene for Farte bysykkel
 • Vi anbefaler bruk av hjelm
 • Vis hensyn og følg trafikkreglene!

 

1. Kundeforhold og kjøp

  1. Du må registrere gyldig betalingskort og mobilnummer i Farte bysykkel-appen for å leie en bysykkel.
  2. Det trekkes et lite depositum ved hver leie for å validere betalingskortet. Depositumet refunderes når sykkelen er returnert. Depositumets størrelse fremkommer i prisoversikten her.
  3. Du må ha fylt 16 år for å opprette kundeforhold og ta i bruk Farte bysykkel.
  4. Ditt kundeforhold er personlig og kan ikke benyttes av andre. Om andre benytter ditt abonnement står du ansvarlig.
  5. Prisene for bruk av Farte bysykler finner du her
  6. Du har ikke angrerett og samtykker i at denne avtalen oppfylles fra begge parter slik at reglene om angrerett ved fjernsalg av finansielle tjenester ikke kommer til anvendelse.
   For mer informasjon, se Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter) (kapittel 1, §2).
  7. Ved misbruk av tjenesten kan VTFK sperre din tilgang til bysykkelen eller avslutte ditt kundeforhold midlertidig eller permanent.
  8. Det er ikke tillatt å videreselge tjenesten

2. Bruk 

  1. Etter endt bruk skal du returnere bysykkelen til en av parkeringssonene for Farte bysykkel. For å avslutte leie må både sykkelen og mobiltelefonen med aktiv leie stå innenfor en parkeringssone, der kan du avslutte leien via appen. Du må vente til du har mottatt kvittering på endt tur i appen før du forlater sykkelen.
  2. Det er ikke tillatt med flere enn én person på sykkelen av gangen.
  3. Sykkelkurven kan maksimalt belastes 10 kg
  4. Dersom sykkelen blir benyttet som et arbeidsverktøy i forbindelse med lønnet arbeid, som for eksempel budtjenester og vareleveranser, skjer dette på leietakers ansvar og VTFK fraskriver seg et hvert direkte og indirekte ansvar som følge av slik bruk.
  5. Forlater du sykkelen i leieperioden, f.eks. hvis du skal i butikken eller besøke en turistattraksjon, må du sørge for at den er forsvarlig låst gjennom appen. Husk at du fortsetter å betale leie for sykkelen selv om du låser sykkelen midlertidig utenfor parkeringssonene. Leien kan kun avsluttes innenfor en av Farte bysykkels parkeringssoner.
  6. Du er personlig ansvarlig for sykkelen fra du aktiverer leie til du avslutter leien innenfor en av Farte bysykkels parkeringssoner og har mottatt kvittering for avsluttet leie i appen. Av den grunn bør du ikke låne bort bysykkelen eller din brukerkonto til andre. Ønsker du forsikring så må den enkelte leietaker sørge for dette selv.
  7. Når du sykler, blir du regnet som kjørende. Det betyr at du i utgangspunktet skal følge samme reglene som andre kjørende når du sykler på disse. Du er ansvarlig for å overholde trafikkreglene og ikke skape farlige og vanskelige situasjoner for andre trafikanter. Du er personlig ansvarlig dersom du påfører deg selv, eller andre skade ved bruk av bysykkelen. Vi anbefaler at du bruker sykkelhjelm!

3. Ditt ansvar

  1. Du kan selv bli erstatningsansvarlig for skade du påfører utstyr, eiendeler eller person, etter reglene i norsk erstatningsrett. Ved eventuell skade på eiendom eller eiendel så kontaktes eget forsikringsselskap. VTFK er ikke direkte eller indirekte ansvarlig for skade voldt ved bruk av bysykkelen.
  2. Syklene blir fortløpende kontrollert og reparert. Det kan likevel være at du finner en skadet eller defekt sykkel i en parkeringssone. Du er selv ansvarlig for å sjekke at sykkelen er hel og i forsvarlig stand og at bremsene fungerer før bysykkelen tas i bruk.
  3. Du må umiddelbart melde fra til Farte kundeservice via appen eller telefon om du oppdager større skader eller feil på sykkelen. Dersom du avslutter leien for en ødelagt sykkel innenfor en parkeringssone innen 1 minutt fra du startet leien, vil du få refundert leiekostnaden automatisk.
  4. Du er selv ansvarlig for å ha nok batteri og nok mobildata tilgjengelig på mobiltelefonen til å kunne betjene appen under leieforholdet. Om du mister eller blir frastjålet mobilen mens sykkelen er i bruk, meldes dette til vårt kundesenter.
  5. VTFK kan når som helst avslutte leieperioden, dersom vi har grunn til å anta at du ikke lenger ønsker å leie til tross for at leieforholdet ikke er avsluttet på korrekt måte, eller dersom vi har rimelig grunn til å tro at du ikke tar tilstrekkelig vare på sykkelen, eller at du bryter gjeldende vilkår.
  6. Dersom leien ikke er avsluttet på rett måte innenfor en parkeringssone, og Farte må hente sykkelen, vil bruker bli belastet en henteavgift. Henteavgiftens størrelse fremkommer i prisoversikten her.

 

4. Tapt eller ødelagt sykkel

  1. Dersom noe uforutsett skulle skje, inkludert ulykke eller tap av sykkel, plikter du å ta kontakt med Farte bysykkels kundesenter så snart uhellet oppdages.
  2. Dersom du opptrer uforsvarlig og mister, skader sykkelen kan du bli erstatningsansvarlig. Personer under 18 år og/eller deres foresatte kan bli erstatningsansvarlig for skade på syklene etter reglene i skadeerstatningsloven.
  3. Hvis sykkelen er plassert ulåst når du forlater den, er du erstatningsansvarlig dersom den blir stjålet. Du må umiddelbart melde tyveriet til Farte bysykkels kundesenter via app eller telefon (tlf. 33 74 00 73).
  4. Dersom sykkelen utsettes for hærverk, vil forholdet politianmeldes.
  5. Du plikter å samarbeide med VTFK om utfylling av eventuell politianmeldelse når dette er påkrevet. Ta kontakt med vårt kundesenter på tlf. 33 74 00 73 for hjelp.

 

5. Personvern

Ved leie av Farte Bysykkel, vil VFTK behandle personopplysninger om deg. Se personvernerklæring her

 

6. Endring av vilkår

VFTK står fritt til å endre vilkårene for bruk av Farte bysykkel. Bysykkeltjenesten videreutvikles kontinuerlig og det gjør også at vilkårene kan bli endret. Vi vil holde deg oppdatert dersom vi endrer vilkårene for bruk. Den til enhver tid gjeldende versjon av vilkårene er tilgjengelige på vår nettside og i Farte bysykkel-appen.

Ved spørsmål, klage eller tilbakemeldinger, ta kontakt med oss via Farte bysykkel-appen, via kontaktskjema her eller på tlf. 33 74 00 73.