Endringer på P4 og P5 på søndager, og nattbussene M2N og M3N fra 1.februar
Dame Gående På Kammerherreløkka 6 Per Stian Johnsen

Endringer på P4 og P5 på søndager, og nattbussene M2N og M3N fra 1.februar

Det blir noen endringer på rutetilbudet på P4 og nattbuss fra 1.februar
Publisert: torsdag 26. januar 2023 - 12.00

Vestfold og Telemark fylkeskommune og Vy buss har i forbindelse med etableringen av den nye linja P10 også sett på dagens tilbud på nattbussen og pendelrutene på søndag. Det gir noe endringer fra 1. februar. Se vår reiseplanlegger for oppdaterte rutetider eller rutehefte her.

P4 og P5 på søndager

Det gjøres noen endringer i avgangstider, men antall avganger opprettholdes og åpningstiden utvides.

  • P4 vil endres til kun å kjøre strekningen Skotfoss (Kanalen) – Skien Landmannstorget, og derfra kjøre som P5. Her er også byttemuligheter til de andre linjene.
  • Det betyr at reisende med P4 på Ballestadhøgda henvises til holdeplasser på P5.
  • P5 vil endres til å betjene deler av P4 traséen (holdeplass Breidablikk og Rødborge). Det betyr at reisende på P5 fra/til holdeplassene Borgeskogen og Sandbakken i (Rv. 32) henvises til M1 eller holdeplass Sandbakken i Breidablikkbakken for P5. Se bilder nedenfor.
  • På resterende P4 trase henvises til P5.

Nattbuss M2

  • Fjerner én avgang fra Falkum til Skjelsvik knutepunkt. Siste avgang utsettes imidlertid fra kl 01:30 til 02:00. 
  • Fjerner to avganger fra Skjelsvik knutepunkt til Skien sentrum. Siste avgang fremskyndes 30 minutter til kl 01:03.

Nattbuss M3

  • Fjernet én avgang fra Skien til Skjelsvik. Siste avgang fremskyndes fra 01:40 til 01:10
  • Fjernet to avganger fra Skjelsvik til Skien. Siste avgang fremskyndes 30 minutter til kl 01:10

Forklaring på disse endringene

Rutetilbudet er stadig gjenstand for evaluering, og mindre endringer kan gjøres fortløpende, større vurderinger en gang i året. I forbindelse med etablering av busstilbudet P10 over Menstadbrua var det nødvendig å se på rutetilbudet som er lite brukt for å få best mulig tilbud innenfor våre budsjettrammer.

Lave påstigningstall flere steder på pendelrutene på søndager, og spesielt over på Ballestadhøgda (P4) gjør at det er hensiktsmessig å rasjonalisere driften av disse. Hva gjelder nattbussene så er det relativt lave påstigningstall på M2 og M3, spesielt på fredag, som ga disse endringene.

Vi håper at publikum ikke opplever dette som en vesentlig svekkelse av tilbudet, og vil understreke at åpningstiden beholdes.

Bildet viser holdeplassene i Breidablikkbakken, der P5 vil stoppe på søndager Øverst bilde: Holdeplass Sandbakken i Breidablikkbakken. Her går P5 på søndager fra 1. februar istedenfor P4. De røde sirklene i bildet nedenfor er ca. plassering av holdeplassene.