Flexiruter i Telemark

Flexiruter er bestillingstransport fra hjemmet til sentrum og hjem igjen, og er en del av det ordinære kollektivtilbudet. Tilbudet er åpen for alle, men er særlig tilpasset for reisende som ikke har tilgang til egen bil, har avstand til holdeplasser eller bor i områder det er lite eller ikke kollektivtilbud. En flexirute kan fravike fra hovedtrasé for å hente/levere reisende. Prisen er kun 35 kroner hver vei. Se oversikt over rutetilbudet i din kommune nedenfor.