Tog + buss i en billett med Kombinasjonsbilletten
Kombinasjonsbilett Vy Og Farte

Tog + buss i en billett med Kombinasjonsbilletten

Det er lurt å la bilen stå – hele døgnet!
Publisert: mandag 29. august 2022 - 12:00

Vi lanserer sammen med Vy tog og Entur kombinasjonsbilletten som kan benyttes på tog mellom alle togstasjoner i Vestfold og Telemark, der Vy tog kjører – og på alle lokalbusser i fylket.  

Kombinasjonsbilletten kan benyttes på alle reiser innad i fylket. Så nå lønner det seg å alltid la bilen stå om du kan benytte buss eller tog på dine reiser – både til og fra jobb og på fritiden.
Billetten er også gyldig på nattbussene i Grenland og i Tønsberg og Horten.

Voksen kombinasjonsbillett kan kjøpes av alle fra og med fylte 18 år.
Student kombinasjonsbillett gjelder for Studenter opptil 30 år med gyldig studentbevis*.

Kombinasjonsbillettene kjøper du i Vy-appen og Entur-appen!
I starten vil du når du benytter lokalbuss måtte vise til sjåføren at du har gyldig billett – og etter hvert vil man kunne lese av billetten på qr-leseren i bussene.

Du sparer penger hver måned på å la bilen stå!

Reiser du fast med toget mellom Skien og Porsgrunn har du tidligere betalt 925 kroner for kun togreisen. Har du også reist med buss har du betalt 1225 kroner totalt (kr 300 for tilleggsprodukt tilgjengelig i Vy appen). Ved kjøp av kombinasjonsbilletten vil du nå kunne spare 345 kroner pr måned. 

Reiser du fast med toget mellom Larvik og Porsgrunn har du tidligere betalt 1450 kroner for kun togreisen. Har du også reist med buss har du betalt 1950 kroner totalt (pris fra 15. august periodebillett buss i hele fylket). Ved kjøp av kombinasjonsbilletten vil du nå kunne spare 1070 kroner pr måned. 

I tabellen under finner du en oversikt over strekninger og hva prisen var på tog og buss hver for seg, prisene på den helt nye kombinasjonsbilletten og hva du sparer hver måned ved å benytte kombinasjonsbilletten:

Strekning
inkludert lokalbuss til og fra togstasjonene og på fritidsreiser ellers

30 dagers periodebillett pris kun tog før 25. august:

Pris 30 dagers periodebillett til bruk i hele fylket på kun buss:

Totalpris før 25. august:

Pris fra 25. august for både tog og lokalbuss:
kan brukes på både jobb- og fritidsreiser 

Penger spart pr måned:

Skien – Porsgrunn

925

300 (kun Grenland)

1225

880

345

Skien – Larvik

1640

500

2140

880

1260

Porsgrunn – Larvik

1450

500

1950

880

1070

Skien – Sandefjord

2181

500

2681

1030

1651

Porsgrunn - Sandefjord

1851

500

2351

1030

1321

Skien – Tønsberg

2714

500

3214

1480

1734

Porsgrunn – Tønsberg

2506

500

3006

1480

1526

Holmestrand - Skien

3365

500

3865

1780

2085

Notodden - Skien

1968

300

2268

1330

 938


  

Midler fra Bypakke Grenland

Dette prøveprosjektet som skal vare ut 2024, er finansiert av Bypakke Grenland som mottar belønningsmidler fra staten. Belønningsmidler er en incentivordning som skal bidra til å nå nullvekstmålet i 9 av de største byområdene i Norge – og Grenland er et av disse.  Midlene skal stimulere til bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene ved å dempe veksten i personbiltransport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil. Et av virkemidlene er reduserte takster som Grenland allerede har hatt i flere år. Nå utvides ordningen til å også dekke togreiser innad i Vestfold og Telemark fylke.  

Full prisoversikt Voksen 18 år +

Lokalbuss i hele fylket og tog fra Porsgrunn stasjon til følgende stasjoner i fylket: 

Strekning
inkludert lokalbuss til og fra togstasjonene og på fritidsreiser

30 dagers periodebillett pris kun tog før 25. august:

Pris 30 dagers periodebillett til bruk i hele fylket på kun buss:

Pris fra 25. august for både tog og lokalbuss:
kan brukes på både jobb- og fritidsreiser 

Penger spart pr måned:

Porsgrunn – Skien

925

300 (kun Grenland)

880

345

Porsgrunn  – Larvik

1450

500

880

1070

Porsgrunn  – Sandefjord

1851

500

1030

1321

Porsgrunn  – Torp

2064

500

1180

1384

Porsgrunn  – Stokke

2181

500

1330

1351

Porsgrunn  – Tønsberg

2506

500

1480

1526

Porsgrunn  – Skoppum

2853

500

1630

1723

Porsgrunn  – Holmestrand

3145

500

1780

1865

Porsgrunn  – Sande

3431

500

1930

2001

Lokalbuss i hele fylket og tog fra Skien stasjon til følgende stasjoner i fylket: 

Strekning
inkludert lokalbuss til og fra togstasjonene og på fritidsreiser

30 dagers periodebillett pris kun tog før 25. august:

Pris 30 dagers periodebillett til bruk i hele fylket på kun buss:

Pris fra 25. august for både tog og lokalbuss:
kan brukes på både jobb- og fritidsreiser 

Penger spart pr måned:

Skien - Porsgrunn

925

300 (kun Grenland)

880

345

Skien – Larvik

1640

500

880

1260

Skien – Sandefjord

2181

500

1030

1651

Skien – Torp

2407

500

1180

1727

Skien – Stokke

2454

500

1330

1624

Skien – Tønsberg

2714

500

1480

1734

Skien – Skoppum

3080

500

1630

1950

Skien – Holmestrand

3365

500

1780

2085

Skien – Sande

3498

500

1930

2068

Lokalbuss i hele fylket og tog fra Notodden stasjon til følgende stasjoner i fylket: 

Strekning
inkludert lokalbuss til og fra togstasjonene og på fritidsreiser

30 dagers periodebillett pris kun tog før 25. august:

Pris 30 dagers periodebillett til bruk i hele fylket på kun buss:

Pris fra 25. august for både tog og lokalbuss:
kan brukes på både jobb- og fritidsreiser 

Penger spart pr måned:

Notodden – Trykkerud

918

500 

880

538

Notodden – Nordagutu

1158

500

1030

628

Notodden – Nisterud

1640

500

1180

960

Notodden – Skien

1968

500

1330

1138

Notodden – Porsgrunn

2196

500

1330

1866

Lokalbuss i hele fylket og tog fra Trykkerud stasjon til følgende stasjoner i fylket: 

Strekning
inkludert lokalbuss til og fra togstasjonene og på fritidsreiser

30 dagers periodebillett pris kun tog før 25. august:

Pris 30 dagers periodebillett til bruk i hele fylket på kun buss:

Pris fra 25. august for både tog og lokalbuss:
kan brukes på både jobb- og fritidsreiser 

Penger spart pr måned:

Trykkerud – Notodden

918

500 

880

538

Trykkerud – Nordagutu

945

500

880

565

Trykkerud – Nisterud

1497

500

1030

967

Trykkerud – Skien

1823

500

1180

1143

Trykkerud – Porsgrunn

2016

500

1180

1336

Lokalbuss i hele fylket og tog fra Nordagutu stasjon til følgende stasjoner i fylket: 

Strekning
inkludert lokalbuss til og fra togstasjonene og på fritidsreiser

30 dagers periodebillett pris kun tog før 25. august:

Pris 30 dagers periodebillett til bruk i hele fylket på kun buss:

Pris fra 25. august for både tog og lokalbuss:
kan brukes på både jobb- og fritidsreiser 

Penger spart pr måned:

Nordagutu – Notodden

1158

500 

1030

628

Nordagutu – Trykkerud

945

500

880

565

Nordagutu – Nisterud

1223

500

880

843

Nordagutu – Skien

1513

500

1030

983

Nordagutu – Porsgrunn

1738

500

1030

1208

 

Lokalbuss i hele fylket og tog fra Nisterud stasjon til følgende stasjoner i fylket: 

Strekning
inkludert lokalbuss til og fra togstasjonene og på fritidsreiser

30 dagers periodebillett pris kun tog før 25. august:

Pris 30 dagers periodebillett til bruk i hele fylket på kun buss:

Pris fra 25. august for både tog og lokalbuss:
kan brukes på både jobb- og fritidsreiser 

Penger spart pr måned:

Nisterud – Notodden

1640

500 

1180

960

Nisterud – Trykkerud

1497

500

1030

967

Nisterud – Nordagutu

1223

500

880

843

Nisterud – Skien

945

500

880

565

Nisterud – Porsgrunn

1223

500

880

843

 

Lokalbuss i hele fylket og tog fra Skien stasjon til følgende stasjoner i fylket: 

Strekning
inkludert lokalbuss til og fra togstasjonene og på fritidsreiser

30 dagers periodebillett pris kun tog før 25. august:

Pris 30 dagers periodebillett til bruk i hele fylket på kun buss:

Pris fra 25. august for både tog og lokalbuss:
kan brukes på både jobb- og fritidsreiser 

Penger spart pr måned:

Skien – Notodden

1968

300 

1330

938

Skien – Trykkerud

1823

300

1180

943

Skien – Nordagutu

1513

300

1030

783

Skien – Nisterud

945

300

880

365

Skien – Porsgrunn

925

300

880

345

 

Lokalbuss i hele fylket og tog fra Porsgrunn stasjon til følgende stasjoner i fylket: 

Strekning
inkludert lokalbuss til og fra togstasjonene og på fritidsreiser

30 dagers periodebillett pris kun tog før 25. august:

Pris 30 dagers periodebillett til bruk i hele fylket på kun buss:

Pris fra 25. august for både tog og lokalbuss:
kan brukes på både jobb- og fritidsreiser 

Penger spart pr måned:

Porsgrunn – Notodden

2196

300

1330

1166

Porsgrunn – Trykkerud

2016

300

1180

1136

Porsgrunn – Nordagutu

1738

300

1030

1008

Porsgrunn – Nisterud

1223

300

880

643

Porsgrunn – Skien

925

300

880

345


God tur – og velkommen om bord på både lokalbussene og toget i fylket vårt.


*Studentbevis: Rabatten gjelder for studenter ved videregående skoler, universiteter, høgskoler, akademier og liknende læreinstitusjoner. Den gjelder også for elever ved offentlige skoler og godkjente privatskoler av liknende art som de offentlige. Skolen må ha en varighet (semestervarighet) på minst tre måneder. Studenten/eleven må delta i ordinær undervisning, ikke ved spesialkurs eller praktikantarbeid. Elevene må ha skolegang og studier som hovedvirksomhet med ordinær utdanning som mål.

Studenter under 30 år får cirka 40 prosent rabatt. Studentrabatten gjelder til og med den måneden du fyller 30 år. Legitimasjon og bekreftelse for betalt semesteravgift må vises. Setereservasjon (setereservasjon gjelder kun tog) er ikke tilgjengelig for Periodebillett med studentrabatt.
Prisene finner du til en hver tid i Vy-appen og Entur-appen.

Periodebillett med studentrabatt kan også kjøpes til barn fra 6 til og med 17 år. Ved billettkontroll må barnet fremvise gyldig periodebillett, samt personlig legitimasjon som også viser barnets alder. Som legitimasjon/aldersbevis gjelder bankkort (med bilde), pass, eller kopi av pass.

Den nye kombinasjonsbilletten er også gyldig på fergene i Brevik og Kragerø. 

Fant du det du lette etter?