Tilgjengelighetserklæring

I tilgjengelighetserklæringen får du oversikt over hvordan det står til med universell utforming av nettløsningen til farte.no.