Om farte.no

På farte.no finner du reiseplanlegger, nettbutikk for å fylle på periodekort og informasjon om rutetider, billetter, priser og reisekort m.m.  Du finner også informasjon om annen kollektivtrafikk i fylket.  Om du ikke finner informasjonen du trenger, kan du kontakte oss på kollektiv@vtfk.no, kontakte kundeservice til busselskapene eller fergeselskap, eller kontakte kundesenteret kollektiv.

Farte.no er eid av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Vi har ansvaret for strategisk planlegging og drift av lokal kollektivtransport, også skoleskyss. Vi inngår og følger opp avtaler med de ulike buss- og fergeselskapene, som utfører kollektivtransporten.