Reisende i kategoriene student, honnør, ungvoksen, ung kan reise med fergene i Kragerø og Brevik med vanlig Periodebillett Telemark kjøpt i Farte-appen*, nettbutikk, Narvesen, på buss og ferge. 

* 180 dager er ikke tilgjengelig i Farte-appen.