Ha med ombord

Pris for barn

 • Barn under 6 år reiser gratis.
 • Barn fra 6 til og med 17 år betaler barnepris.

Pris for barnevogn

Du kan ha med barnevogn gratis hvis det er plass om bord.

Slik reiser du med barnevogn

 • Det er sjåføren som avgjør om det er plass, ut fra sikkerheten.
 • Sørg for at barnevognen står sikkert med bremsen på, og hold den fast om nødvendig. Du er selv ansvarlig for eventuell skade barnevognen måtte påføre andre.
 • Av hensyn til sikkerhet er det størrelsesbegrensninger for barnevogner. Barnevognens lengde må ikke være over 1200 mm og bredden ikke over 800 mm. 

Vi har som styrende regel at de som kommer om bord først skal få reise til sin planlagte endestasjon. Dersom sjåførene blir nødt til å prioritere blant de påstigende ved en holdeplass vil passasjerer i rullestol prioriteres foran barnevogner, som igjen prioriteres foran sykler. 

Vi er pålagt å holde rømningsveiene frie, og vi ber derfor om forståelse for plassbegrensningsreglene våre.

Pris

Gratis å ha med om bord. 

Størrelse og vekt:

 • Rullestolens lengde kan ikke være over 120 cm, bredden ikke over 70 cm, og høyden ikke over 109 cm. Disse målene er uten bruker.  
 • Totalvekten inklusive bruker skal ikke overstige 300 kg.  
 • Elektriske rullestoler kan ha en maksimalfart på 10 km/t.  
 • Bussene er utformet etter krav i forskrift om universell utforming og det underliggende Bussdirektivet vedlegg 7.  
 • Personalet vil så langt det er praktisk mulig hjelpe til ved av- og påstigning. Enkelte stoppesteder og transportmidler er ikke tilstrekkelig tilpasset for rullestoler.  

Størrelse og vekt er i samsvar med de elektriske rullestolene som er mest brukt i dag. Du selv er ansvarlig for å holde deg innenfor rammene.  

Husk å sikre rullestolen med festene som er tilgjengelig om bord.

Vi har som styrende regel at de som kommer om bord først skal få reise til sin planlagte endestasjon. Dersom sjåførene blir nødt til å prioritere blant de påstigende ved en holdeplass vil passasjerer i rullestol prioriteres foran barnevogner, som igjen prioriteres foran sykler.

 Vi er pålagt å holde rømningsveiene frie, og vi ber derfor om forståelse for plassbegrensningsreglene våre.

Pris

Du kan ha med sykkel gratis hvis det er plass om bord.

Slik reiser du med sykkel

 • Det er sjåføren som avgjør om det er plass, ut fra sikkerheten.
 • Sørg for at sykkelen står sikkert, og fest de med tilgjengelig stropper. Hold den fast om nødvendig. Du er selv ansvarlig for eventuell skade sykkelen måtte påføre andre.
 • Du må kunne håndtere sykkelen på og av på egenhånd.
 • Vis hensyn når du har med deg sykkel på bussen.

Segway/ståhjuling/sparkesykler/sykler på over 20 kg kan ikke tas med om bord på bussene.  

Sykkelen kan ikke være over 175 cm lang og ikke over 70 cm bred. Det er samme regler for segway, elsykler, el-sparksykler, sykkelvogn og lignende

Vi har som styrende regel at de som kommer om bord først skal få reise til sin planlagte endestasjon. Dersom sjåførene blir nødt til å prioritere blant de påstigende ved en holdeplass vil passasjerer i rullestol prioriteres foran barnevogner, som igjen prioriteres foran sykler.

Vi er pålagt å holde rømningsveiene frie, og vi ber derfor om forståelse for plassbegrensningsreglene våre.

Pris

Gratis å ha med om bord  

Slik reiser du med hund

 • Hunder skal holdes i bånd og må ikke hindre fri passasje.
 • Det er ditt ansvar å sørge for at hunden ikke er til sjenanse for andre passasjerer. Du er selv ansvarlig for eventuell skade hunden måtte påføre andre.
 • Dyr er ikke tillatt direkte på setet, og hunder skal sitte på gulvet eller på fanget.
 • Vis hensyn til personer med allergi.

Pris

Ledsagere reiser gratis fra og med 15. august 2022. Ledsagerbevis må fremvises. Hvem som er ledsager er valgfritt for eieren av ledsagerbeviset. Reisende med rett til å ha med ledsager betaler honnørbillett.

Husk ledsagerbevis 

Du må fremvise ledsagerbevis ved kjøp av billett og i en billettkontroll. Beviset er et kort med bilde, utstedt av kommune eller bydel, som bekrefter at kortholder er avhengig av ledsager. Kortholder velger selv hvem han/hun vil bruke som ledsager.

 

Pris

Det er gratis å reise med ski, akebrett og annen bagasje på ordinære avganger.                  

Slik reiser du med bagasje

 • Personalet avgjør om det er plass.

Ulovlig å ta med om bord

 • Mat og drikke
 • Segway og ståhjulinger over 20 kg
 • Skarpkantede/illeluktende gjenstander
 • Ladde våpen
 • Ildsfarlige og eksplosive stoffer
 • Annet som åpenbart kan være til sjenanse for andre

Vi er pålagt å holde rømningsveiene frie, og vi ber derfor om forståelse for plassbegrensningsreglene våre.

Har du glemt noe om bord? Info om hvordan du går frem finner du her

 

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset med plass i transportmidlene. Reisegods medtas så langt plassen rekker, og sjåføren/personalet finner det forsvarlig. Vi er pålagt å holde rømningsveiene frie, og vi ber derfor om forståelse for plassbegrensningsreglene. I bussene skal det ikke mer enn 2 barnevogner/ 1 rullestol / 2 sykler til før det blir fullt på plassen avsatt til dette. 
 
Vi har som styrende regel at de som kommer om bord først skal få reise til sin planlagte endestasjon. Dersom sjåførene blir nødt til å prioritere blant de påstigende ved en holdeplass vil passasjerer i rullestol prioriteres foran barnevogner, som igjen prioriteres foran sykler. 

Fant du det du lette etter?