Hils på Bente! Hun annonserer neste stopp
SOME Post 1

Hils på Bente! Hun annonserer neste stopp

Alle holdeplasser våre annonseres over høyttaler i bussen. Nå endrer vi system til den syntetiske stemmen til "Bente".
Publisert: tirsdag 18. oktober 2022 - 12:00

Syntetisk tale er et tekst til tale-system som gjør at vi kan oppdatere lydfilene raskt og ikke er avhengig av spesielt lydutstyr eller enkeltpersoner for å få lik stemme. 

Stemmen er naturlig

Det har skjedd store fremskritt når det gjelder syntetisk tale og systemene i dag bruker lyder generert av en naturlig menneskelig stemme. Vi har valgt å bruke norsk syntetisk tale fra Acapela, nærmere bestemt stemmen "Bente". 

Annonsering av holdeplass er viktig

Ifølge undersøkelse som er gjort av Ipsos på oppdrag fra Norges Blindeforbund, viser det seg at 2 av 3 synshemmede kvier seg for eller aldri bruker kollektivtransport alene og at 7 av 10 synes det er vanskelig å komme seg av på riktig holdeplass. Et viktig grep er oppdatert annonsering av holdeplasser med stabil lyd.

Bente trenger opplæring

Det er ikke alle uttalelser av holdeplass vi greier å få til 100%, men vi skal gjøre vårt beste til at det skal lyde slik at det er gjenkjennbart for deg som bussbruker. Innspill til uttale og lydnivå på oppropene kan du derfor sendes til oss på mail: kollektiv@vtfk.no eller ringe vårt kundesenter på tlf 33 30 01 00. Da er det viktig at du forteller oss hvilke buss, navn på holdeplass og tidspunktet du tok bussen på, slik at vi kan raskt oppdatere tjenesten.

Vi ønsker deg mange fine turer sammen med Bente!

Fant du det du lette etter?