Porsgrunnsbrua stenges for biltrafikk fra mandag 13.nov - men ikke for bussen!
Buss Bru 1

Porsgrunnsbrua stenges for biltrafikk fra mandag 13.nov - men ikke for bussen!

Bussene vil gå som normalt over Porsgrunnsbrua i perioden brua er stengt.
Publisert: torsdag 09. november 2023 - 12:00

Porsgrunnsbrua stenges for biltrafikk i 3 uker fra mandag 13. november til 1. desember. Årsaken til stengingen er vedlikeholdsarbeider. Bussene vil gå som normalt over brua. Det betyr at holdeplassene på begge sider av brua, Down Town Franklintorget og Porsgrunn Porselen betjenes som vanlig. 

Bussene, utrykningskjøretøy og myke trafikanter kan passere brua

Bussene, utrykningskjøretøy og myke trafikanter kan passere brua som vanlig - og for bussene sine del er dette viktig for å redusere forsinkelser gjennom sentrum av Porsgrunn.

Biltrafikken vil gå over Frednesbrua eller østover mot Menstad og Hovengtunellen, og vi oppfordrer alle som kan sykle, gå eller ta bussen, slik at bilkøene blir mindre. 

Forsinkelser på P5 og 601

Man må regne med noen forsinkelser for bussene i perioden, da det trolig vil oppstå mer bilkø enn vanlig på begge sider av elva. Særlig vil det gjelde P5 som går til/fra Herre og Voll og 601 til/fra Drangedal, men også de andre linjene.