Franklintorget nærmer seg ferdig - behov for stengning fra 30. mai
Franklintorget

Franklintorget nærmer seg ferdig - behov for stengning fra 30. mai

Det nærmer seg åpning av Franklintorget. For å herde betongen i gangfeltene vil FV 356 og enkelte veier rundt torget, stenges i 4 uker fra 30. mai.
Publisert: torsdag 19. mai 2022 - 12.00

Vi gleder oss til hele Franklintorget nå snart står klart. Dette blir et viktig knutepunkt og har til hensikten å være torg som innbyr til opphold, handel, opplevelser og lek for folk i alle aldre.  Som en del av siste innspurt vil vi måtte stenge en del veier inn til torget i uke 22 til uke 25, fordi betongen i gangfeltene må herdes.

Alternativt kjøremønster for bussene

Denne stengningen vi påvirke kjøremønster også for bussene. Under hele perioden (uke 22 til og med 25) vil derfor alle busser kjøre via Drangedalsvegen, Frednesbrua, Kjerkehaugen. Det betyr at holdeplassene Down Town Brugata (Franklintorget) og Meieritorvet blir stengt i begge retninger, det samme blir holdeplass Porsgrunn Porselen i retning Porsgrunnsbrua.

Det betyr følgende for den enkelte rute:

 • M1 Kjører direkte over Kjerkehaugen begge veier. Nærmeste holdeplasser er Frednes (ved sykehjemmet) og Kulturskolen Aalls gate
 • M2 og M3 fra Skien kjører til PP-krysset, inn Drangedalsvegen, Frednesbrua, Frednesøya, Raschebakken, Kjerkehaugen til sentrum og Kammerherreløkka. Samme i motsatt retning. Nærmeste holdeplasser er Down Town Skippergata, Skippergata og Kulturskolen Aalls gate.
 • P4 kjører direkte Raschebakken, Kjerkehaugen til Kammerherreløkka, begge veier. Nærmeste holdeplasser er Down Town Skippergata, Skippergata og Kulturskolen Aalls gate 
 • P5 til/fra Herre kjører direkte Frednesbrua, og ikke via PP-krysset. Nærmeste holdeplasser er samme som P4. 
 • Rute 601, enkelte ruter er uendret.
  • Avgangene via Borgestad og Kammerherreløkka kjører via Frednesøya og Frednesbrua. Nærmeste holdeplasser er Frednesøya, Down Town Skippergata, Skippergata og Kulturskolen Aalls gate 
  • Fra Drangedal kjøres ruten via Vabakkentunnelen, PP krysset og Drangedalsveien i Porsgrunn hvis passasjerer. Hvis ingen passasjerer kjøres ruten direkte over Frednesbrua via Øyekast til Kammerherreløkka. Nærmeste holdeplass er Frednes (ved sykehjemmet) og Kulturskolen Aalls gate.
  • Til Drangedal fra Skien 11:35 kjøres ruten slik; Kammerherreløkka via Øyekast - Frednesbrua - Vabakkentunnelen - PP krysset - Drangedalveien mot Drangedal. Nærmeste holdeplass er Frednes (ved sykehjemmet) og Kulturskolen Aalls gate.
  • Til Drangedal med avgang 15:30 fra Skien kjøres som i dag direkte inn Drangedalsveien og som normalt til Drangedal.

Under hele perioden flyttes bussbytter/korrespondanser fra Down Town til Kammerherreløkka. 

Den gamle holdeplassen ved Østsiden kirke i retning sentrum eksisterer ikke lenger, og blir av hensyn til trafikksikkerheten ikke etablert som midlertidig holdeplass. 

Noe forsinkelser må påregnes

Vi beklager selvsagt ulempene dette vil medføre i perioden, og forsinkelser må dessverre påregnes. Vi håper våre reisende er tålmodige, og vi vil selvsagt vurdere alternative tiltak underveis.