Sanntid

Sanntid

  • Sanntid er avgangstider som oppdateres. På reiseplanlegger på web og i app, se etter de gule klokkeslettene, de forteller deg hvor lang som gjenstår til bussen kommer. De hvite klokkeslettene er planlagt rutetid der sanntid ikke er tilgjengelig. De hvite klokkeslettene gir deg oversikt lenger frem i tid.

    På de elektroniske skjermene på holdeplass og rutebilstasjon, se på klokkeslett for avgang. Er klokkeslettet satt opp med «ca.» foran, er det planlagt rutetid etter tabell. Klokkeslettene uten ca. foran, er sanntid.

 

  • Sanntiden beregnes ut fra hvor lang tid bussen normalt bruker mellom to stoppesteder og hvor langt det har kjørt siden siste meldepunkt.

  • Husk at sanntiden er basert på normal kjøretid for transportmiddelet. Hvis det oppstår uforutsette hendelser, som skaper kø og forsinkelser, kan forventet ankomsttid justeres opp og ned i antall minutter.

Du finner sanntid i vår reiseplanlegger på farte.no, i appen VKT Reise