Periodebilletter

Periodebillett Grenland

Velg antall dager

Kan kun benyttes av barn og ungdom mellom 6 og 19 år. Gyldig legitimasjon skal kunne vises ved kjøp og kontroll.

Er gyldig på reiser med lokalbuss i Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble kommuner.

Gjelder også for:
Fergene i Brevik
R1 på strekningen Melum – Skien/Porsgrunn.

 

Kan kun benyttes av unge voksne mellom 20 og 29 år.

Gyldig legitimasjon skal kunne vises ved kjøp og kontroll.

Er gyldig på reiser med lokalbuss i Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble kommuner.

Gjelder også for:
Fergene i Brevik
R1 på strekningen Melum – Skien/Porsgrunn.

Er gyldig på reiser med lokalbuss i Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble kommuner.

Gjelder også for:
Fergene i Brevik
R1 på strekningen Melum – Skien/Porsgrunn.

Kan kun benyttes av studenter fra og med 20 år med gyldig legitimasjon og studentbevis.

Med student menes:
Student (20 år+) på heltid ved videregående skole, universitet, høgskole, akademi, krigsskolen og tilsvarende læreinstitusjoner som kvalifiserer til støtte gjennom Lånekassen. Norske utenlandsstudenter får også studentrabatt. Kan også benyttes av studenter over 30 år. Krav til studiet og studenten Studiet må ha en varighet på minst tre måneder, og for høyere utdanning skal studiet være på 30 studiepoeng eller mer per semester. I videregående opplæring skal studiebelastningen være årskurs (Vg1, Vg2 eller Vg3) eller tilsvarende. Hvis du bruker lengre tid enn normalt eller undervisningen ikke følges i alle fag, regnes studiet som deltid, og du er derfor ikke kvalifisert til studentrabatt. Rabatt gis kun om du deltar i ordinær undervisning, ikke ved spesialkurs eller praktikantarbeid.

Studier som ikke går under studentrabattordningen:

  • Delfagselever (hospitanter) og voksne i full yrkesmessig stilling
  • Etatskoler (under Postverket, Kriminalomsorgen m.v.)
  • Kortvarige kveldskurs
  • Lærlinger
  • Voksenopplæring (voksne fremmedspråklige som gjennomgår kurset «Norsk med samfunnskunnskap» o.l. eller introduksjonsprogrammet for flyktninger, får ikke studentrabatt.)

Gyldig legitimasjon og studentbevis skal kunne vises ved kjøp og kontroll.

Er gyldig på reiser med lokalbuss i Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble kommuner.

Gjelder også for:

R1 på strekningen Melum – Skien/Porsgrunn.

Gyldig for alle over 67 år eller og kunder som har krav på honnørrabatt. Husk å vise legitimasjon uoppfordret.

Er gyldig på reiser med lokalbuss i Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble kommuner.

Gjelder også for:

Fergene i Brevik
R1 på strekningen Melum – Skien/Porsgrunn.

Flex 30/30, billetten for deg som ønsker å reise kollektivt, men ikke reiser fast hver dag. Flex 30/30 gir deg 30 turer i løpet av 30 dager, enkelt og lønnsomt for deg som reiser en del, men ikke hver dag. Les mer.

Periodebillett hele fylket

Velg antall dager

Kan kun benyttes av barn og ungdom mellom 6 og 19 år. Gyldig legitimasjon skal kunne vises ved kjøp og kontroll.

Gyldig på alle regional (R1) -og lokalbusser i hele fylket. Gyldig på fergene i Kragerø og Brevik.

Fartes periodebillett på ekspressbuss 


Du skal også kunne vise legitimasjon avhengig av billettype du reiser med.  

Gyldig legitimasjon skal kunne vises ved kjøp og kontroll.

Gyldig på alle regional -og lokalbusser i hele fylket. Gyldig på fergene i Kragerø og Brevik.

Fartes periodebillett på ekspressbuss 


Du skal også kunne vise legitimasjon avhengig av billettype du reiser med.  

Kan kun benyttes av studenter fra og med 20 år med gyldig legitimasjon og studentbevis.

Med student menes:

Student (20 år+) på heltid ved videregående skole, universitet, høgskole, akademi, krigsskolen og tilsvarende læreinstitusjoner som kvalifiserer til støtte gjennom Lånekassen. Norske utenlandsstudenter får også studentrabatt. Kan også benyttes av studenter over 30 år. Krav til studiet og studenten Studiet må ha en varighet på minst tre måneder, og for høyere utdanning skal studiet være på 30 studiepoeng eller mer per semester. I videregående opplæring skal studiebelastningen være årskurs (Vg1, Vg2 eller Vg3) eller tilsvarende. Hvis du bruker lengre tid enn normalt eller undervisningen ikke følges i alle fag, regnes studiet som deltid, og du er derfor ikke kvalifisert til studentrabatt. Rabatt gis kun om du deltar i ordinær undervisning, ikke ved spesialkurs eller praktikantarbeid.

Studier som ikke går under studentrabattordningen:

  • Delfagselever (hospitanter) og voksne i full yrkesmessig stilling
  • Etatskoler (under Postverket, Kriminalomsorgen m.v.)
  • Kortvarige kveldskurs
  • Lærlinger
  • Voksenopplæring (voksne fremmedspråklige som gjennomgår kurset «Norsk med samfunnskunnskap» o.l. eller introduksjonsprogrammet for flyktninger, får ikke studentrabatt.)

Gyldig legitimasjon og studentbevis skal kunne vises ved kjøp og kontroll.

Gyldig legitimasjon skal kunne vises ved kjøp og kontroll.

Gyldig på alle regional -og lokalbusser i hele fylket. Gyldig på fergene i Kragerø og Brevik.

Fartes periodebillett på ekspressbuss 


Du skal også kunne vise legitimasjon avhengig av billettype du reiser med.  

Gyldig for alle over 67 år eller og kunder som har krav på honnørrabatt. Gyldig legitimasjon skal kunne vises ved kjøp og kontroll.

Gyldig på alle lokalbusser i hele fylket.  Gyldig på fergene i Kragerø og Brevik.

Fartes periodebillett på ekspressbuss 


Du skal også kunne vise legitimasjon avhengig av billettype du reiser med.  

Flex 30/30, billetten for deg som ønsker å reise kollektivt, men ikke reiser fast hver dag. Flex 30/30 gir deg 30 turer i løpet av 30 dager, enkelt og lønnsomt for deg som reiser en del, men ikke hver dag. Les mer.