Periodebilletter

Periodebillett Grenland

Velg antall dager

Kan kun benyttes av barn og ungdom mellom 6 og 19 år. Gyldig legitimasjon skal kunne vises ved kjøp og kontroll.

Er gyldig på reiser med lokalbuss i Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble kommuner.

Gjelder også for:
Fergene i Brevik
R1 på strekningen Melum – Skien/Porsgrunn.

 

Kan kun benyttes av unge voksne mellom 20 og 29 år.

Gyldig legitimasjon skal kunne vises ved kjøp og kontroll.

Er gyldig på reiser med lokalbuss i Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble kommuner.

Gjelder også for:
Fergene i Brevik
R1 på strekningen Melum – Skien/Porsgrunn.

Er gyldig på reiser med lokalbuss i Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble kommuner.

Gjelder også for:
Fergene i Brevik
R1 på strekningen Melum – Skien/Porsgrunn.

Kan kun benyttes av studenter fra og med 20 år med gyldig legitimasjon og studentbevis.

Med student menes:
Student (20 år+) på heltid ved videregående skole, universitet, høgskole, akademi, krigsskolen og tilsvarende læreinstitusjoner som kvalifiserer til støtte gjennom Lånekassen. Norske utenlandsstudenter får også studentrabatt. Kan også benyttes av studenter over 30 år. Krav til studiet og studenten Studiet må ha en varighet på minst tre måneder, og for høyere utdanning skal studiet være på 30 studiepoeng eller mer per semester. I videregående opplæring skal studiebelastningen være årskurs (Vg1, Vg2 eller Vg3) eller tilsvarende. Hvis du bruker lengre tid enn normalt eller undervisningen ikke følges i alle fag, regnes studiet som deltid, og du er derfor ikke kvalifisert til studentrabatt. Rabatt gis kun om du deltar i ordinær undervisning, ikke ved spesialkurs eller praktikantarbeid.

Studier som ikke går under studentrabattordningen:

 • Delfagselever (hospitanter) og voksne i full yrkesmessig stilling
 • Etatskoler (under Postverket, Kriminalomsorgen m.v.)
 • Kortvarige kveldskurs
 • Lærlinger
 • Voksenopplæring (voksne fremmedspråklige som gjennomgår kurset «Norsk med samfunnskunnskap» o.l. eller introduksjonsprogrammet for flyktninger, får ikke studentrabatt.)

Gyldig legitimasjon og studentbevis skal kunne vises ved kjøp og kontroll.

Er gyldig på reiser med lokalbuss i Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble kommuner.

Gjelder også for:

R1 på strekningen Melum – Skien/Porsgrunn.

Gyldig for alle over 67 år eller og kunder som har krav på honnørrabatt. Husk å vise legitimasjon uoppfordret.

Er gyldig på reiser med lokalbuss i Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble kommuner.

Gjelder også for:

Fergene i Brevik
R1 på strekningen Melum – Skien/Porsgrunn.

Kan benyttes av alle aldre.
Gjelder kun for reiser utenom rush.

På hverdager kan produktet benyttes i periodene:
00.00 - 07:00
09:00 - 14:00
17:00- 00:00

På lørdager og søndager kan produktet benyttes:
Hele døgnet.

Påstigningstidspunktet må være innenfor tillatte perioder for at produktet kan benyttes. For reiser utenom disse tidsrommene må ordinære billetter benyttes. 

Er gyldig på reiser med lokalbuss i Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble kommuner.

Gjelder også for:

R1 på strekningen Melum – Skien/Porsgrunn.

Periodebillett hele fylket

Velg antall dager

Kan kun benyttes av barn og ungdom mellom 6 og 19 år. Gyldig legitimasjon skal kunne vises ved kjøp og kontroll.

Gyldig på alle regional -og lokalbusser i hele fylket. Gyldig på fergene i Kragerø og Brevik.

Fartes periodebillett på ekspressbuss 


Du skal også kunne vise legitimasjon avhengig av billettype du reiser med.  

Gyldig legitimasjon skal kunne vises ved kjøp og kontroll.

Gyldig på alle regional -og lokalbusser i hele fylket. Gyldig på fergene i Kragerø og Brevik.


Du skal også kunne vise legitimasjon avhengig av billettype du reiser med.  

Kan kun benyttes av studenter fra og med 20 år med gyldig legitimasjon og studentbevis.

Med student menes:

Student (20 år+) på heltid ved videregående skole, universitet, høgskole, akademi, krigsskolen og tilsvarende læreinstitusjoner som kvalifiserer til støtte gjennom Lånekassen. Norske utenlandsstudenter får også studentrabatt. Kan også benyttes av studenter over 30 år. Krav til studiet og studenten Studiet må ha en varighet på minst tre måneder, og for høyere utdanning skal studiet være på 30 studiepoeng eller mer per semester. I videregående opplæring skal studiebelastningen være årskurs (Vg1, Vg2 eller Vg3) eller tilsvarende. Hvis du bruker lengre tid enn normalt eller undervisningen ikke følges i alle fag, regnes studiet som deltid, og du er derfor ikke kvalifisert til studentrabatt. Rabatt gis kun om du deltar i ordinær undervisning, ikke ved spesialkurs eller praktikantarbeid.

Studier som ikke går under studentrabattordningen:

 • Delfagselever (hospitanter) og voksne i full yrkesmessig stilling
 • Etatskoler (under Postverket, Kriminalomsorgen m.v.)
 • Kortvarige kveldskurs
 • Lærlinger
 • Voksenopplæring (voksne fremmedspråklige som gjennomgår kurset «Norsk med samfunnskunnskap» o.l. eller introduksjonsprogrammet for flyktninger, får ikke studentrabatt.)

Gyldig legitimasjon og studentbevis skal kunne vises ved kjøp og kontroll.

Gyldig legitimasjon skal kunne vises ved kjøp og kontroll.

Gyldig på alle regional -og lokalbusser i hele fylket. Gyldig på fergene i Kragerø og Brevik.

Fartes periodebillett på ekspressbuss 


Du skal også kunne vise legitimasjon avhengig av billettype du reiser med.  

Gyldig for alle over 67 år eller og kunder som har krav på honnørrabatt. Gyldig legitimasjon skal kunne vises ved kjøp og kontroll.

Gyldig på alle lokalbusser i hele fylket.  Gyldig på fergene i Kragerø og Brevik.

Fartes periodebillett på ekspressbuss 


Du skal også kunne vise legitimasjon avhengig av billettype du reiser med.  

Kan benyttes av alle aldre.
På hverdager kan produktet benyttes i periodene:
00.00 - 07:00
09:00 - 14:00
17:00- 00:00

På lørdager og søndager kan produktet benyttes:
Hele døgnet.

Påstigningstidspunktet må være innenfor tillatte perioder for at produktet kan benyttes. For reiser utenom disse tidsrommene må ordinære billetter benyttes. 

Gyldig på alle lokalbusser i hele fylket.  Gyldig på fergene i Kragerø.

Periodebillett på ekspressbuss 

Du kan reise med ekspressbussene med Periodebillett Telemark på Farte reisekort eller Farte-appen på følgende strekninger:

 • Haukeliekspressen på E-134-strekningen Haukeliseter – Kongsberg
 • Med Vy1 ekspress på strekningen Notodden-Kongsberg 

Du kan reise med ekspressbussene i Telemark med Periodebillett Telemark på Farte reisekort på følgende strekninger:

 • Konkurrenten på strekningen Tangen – Skjelsvik – Moheim (Porsgrunn)
 • Telemarksekspressen på strekningen Seljord - Skien/Porsgrunn 

Farte-appen aksepteres ikke på disse ekspressbussene. 

Husk at periodebilletten må brukes på en gul lokalbuss før reise med ekspressbuss (for å aktivere periodebilletten). Dette må gjøres hver gang du har fylt opp reisekortet med ny periodebillett. Husk også gyldig kvittering når du skal reise med ekspressbuss.

Reisekort fra Telemark bilruter

Hvis du har reisekort fra Telemark Bilruter - med gyldig Periodebillett Telemark - er denne også gyldig på de gule lokalbussene i fylket. Husk at du først må aktivere dette kortet på en av bussene til Telemark Bilruter. Når du reiser med de gule lokalbussene med et reisekort fra Telemark bilruter skal du vise frem gyldig kvittering for billetten sammen med reisekortet. 

Du skal også kunne vise legitimasjon avhengig av billettype du reiser med.