Nye priser fra 1. februar
Nettside Artikkel

Nye priser fra 1. februar

Voksen enkeltbillett i appen vil i Grenland fortsatt koste kun 25 kroner i 2022. Liten økning for enkeltbillett og på de fleste periodebilletter.
Publisert: søndag 16. januar 2022 - 19.30
Sist oppdatert: fredag 21. januar 2022 - 10.00

1. februar 2022 justerer Vestfold og Telemark fylkeskommune prisene på enkeltbilletter og periodebilletter for kollektivtrafikken. Billettinntektene går i sin helhet til å finansiere kollektivtilbudet og justeres for å dekke inn kostnader på tjenester.

Prisene vil øke på enkeltbilletter samt på de fleste periodebilletter, samlet utgjør dette en  justering i fylket på 4,0%. KPI (prisveksten) for perioden desember 2020 til desember 2021 var på 5,3%, og vi ser oss derfor nødt til å justere prisene for å opprettholde sunn drift av busstilbudet. Det er særlig strøm og drivstoff som står for den største økningen.

Enkeltbillett-priser fra 1. februar

Enkeltbillett for Grenland

En voksen enkeltbillett (18-66 år) vil fortsatt koste kun 25 kroner, uansett reiselengde i Grenland, om du kjøper billetten i Farteappen.

  Pris Voksen
(18-66 år)

Pris Barn (6-17 år)
/ Honnør (67+)

Kjøp i Farte-app

25,-

22,-

Kjøp med reisepenger på reisekort

35,-

22,-

Kjøp på buss og Narvesen salgskontor

43,-

22,-

Sone Grenland består av Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble kommuner.

Enkeltbillett utenfor Grenland/Hele fylket

De billigste enkeltbillettene kjøper du fortsatt i Farteappen og VKT Mobilbillett. En enkeltbillett (18-66 år) kjøpt i fylket, utenom Grenland, vil fortsatt koste 35 kroner i 2022. Prisen gjelder om du reiser innenfor en sone. 

Det vil fortsatt være gratis for alle barn under 6 år å reise kollektivt. Kjøper du billett om bord på bussen, på kundesenter/salgskontor eller benytter SMS-billett vil enkeltprisen for voksen (18-66 år) øke med to kroner for alle takster. For barn (6-17 år) og honnør (67år +) vil prisen økes med én krone for alle takster.
Om du kjøper en 24-timersbillett vil den koste 100 kroner uansett om du kjøper den i app, om bord på buss eller kundesenter/salgskontor.

Kjøp om bord på buss, på salgskontor, SMS, billetthefte
(Grenland egne priser i tabell over)

 

Voksen (18-66 år)

 

Takst 1

43

Takst 2

51

Takst 3

59

Takst 4

67

 

 

Barn (6-17 år) /honnør (67+)

 

Takst 1

22

Takst 2

26

Takst 3

30

Takst 4

34

Takst 1 = for reiser i en sone.
Takst 2 = for reiser som strekker seg over 2 soner.
Takst 3 = for reiser som strekker seg over 3 soner.
Takst 4 = for reiser som strekker seg over 4 soner eller flere.

 


Periodeprodukter fra 1. februar

Det vil alltid lønne seg å kjøpe periodebilletter om du reiser ofte med oss.

Periodebillett Hele fylket - kan benyttes i hele fylket (også i Grenland)

 

     

 

Alder

7 dager

30 dager

180 dager*

Ung

6 - 19 år

110

310

1550

UngVoksen

20 - 29 år

150

460

2300

Student

Fra 20 år

150

460

2300

Voksen

30 - 66 år

250

780

3900

Honnør

Fra 67 +

130

400

2000

Utenom rush

30-66 år

150

450

2250

 

Periodebillett Grenland
kan kun benyttes i Grenland

 

     

 

Alder

7 dager

30 dager

180 dager*

Ung

6 - 19 år

110

310

1550

UngVoksen

20 - 29 år

110

330

1650

Student

Fra 20 år

110

330

1650

Voksen

30 - 66 år

140

430

2150

Honnør

Fra 67 +

110

330

1650

Utenom rush

30 - 66 år

100

300

1500


*180 dagers periodebillett kan fås på kundesenter/Narvesen salgskontor og i nettbutikken på  farte.no og vkt.no

24-timers billett

 

Kjøp i app (VKT Mobilbillett, Farteapp)

100,-

Kjøp på buss, kundesenter og salgskontor

100,-


Prisene på periodebillettene UngVoksen (20-29 år), Voksen (30-66 år) og Honnør (67 år +) vil stige med 10 kroner i fylket. I Grenland vil prisene stige med 30 kroner på samme kategorier som i fylket.

Prisen for Ung (6- 19 år) vil stige med 10 kroner i Grenland og 20 kroner i resten av fylket slik at det blir lik pris i hele fylket.  

Prisnivået i Grenland

Prisene på periodebillettene i Grenland har vært uendret siden 2014 grunnet belønningsavtale med staten. Med justeringene fra februar 2022 vil Grenland fortsatt ha en av de laveste prisene på periodebillett i landet. En 30-dagers periodebillett for voksen (30–66 år) vil etter prisjusteringen koste 430 kroner i Grenland og 780 kroner i resten av fylket.

Gruppebillett for barneskoler
I Grenland vil det fremdeles være gratis å reise for barn og ansatte i barnehager og barneskoler som reiser sammen. Dette tilbudet gjelder avganger på lokalbussene mellom kl. 09:00 til kl. 13:30 på hverdager.

I resten av fylket vil barn og ansatte i barneskoler som reiser sammen mellom kl. 09:00 til kl. 13:30 på hverdager reise koste 8,- kroner pr person. Det vil ikke være mulig å gi plassgaranti og prisen gjelder per tur og har ikke overgang. Maksstørrelse på grupper per avgang er 15 personer.

For barnehager som reiser anbefaler vi å kjøpe gruppebillett da barn under 6 år reiser gratis og de ansatte da vil få 33% rabatt per enkeltbillett.

Nye produkter

I 2021 ble Utenom rush periodebillett lansert, et rimeligere periodeprodukt for voksne (30-66 år) som kan reise utenom rushtid, for å blant annet redusere trengsel om bord for de som må ta bussen i rushtiden og for å gi en lavere pris til de som kan være fleksible. Med Utenom Rush kan du reise så mye du ønsker i hele fylket, hele døgnet, hele uken, utenom periodene 07:00 – 09:00 og 14:00-17:00 på hverdager med fylkets lokalbusser og enkelte ekspressbusser. Prisen for Utenom rush 30 dager vil fortsatt være 450,- kroner.

I tillegg lanseres en ny felles app i løpet av 2022, med reiseplanleggerbillettkjøp og det helt nye konseptet BestPris.  BestPris vil gi kundene større fleksibilitet, og sikrer at kundene får den beste prisen basert på sine reiser over en periode.  

Fergene i Kragerø og Brevik

Det vil bli endringer på prisene for reiser med fergene fra 1.mars 2022. Informasjon kommer på fergene.no, fjordbat.no, farte.no og kjøp kan fortsatt gjøres i Farteappen.