Universell utforming

De fleste av våre ruter blir kjørt med busser som tilfredsstiller offentlige krav til universell utforming.

Det er i busskontraktene i Telemark satt krav til bussmateriell som er tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne. Det er blant annet kjøpt inn en høy andel lavgulvbusser som skal bidra til enklere av- og påstigning. Det er også satt krav til bevisstgjøring om at universell utforming og ulike gruppers behov for service og assistanse skal inngå som en del av sjåføropplæringen i Vy buss.

Bussene har også sanntidsinformasjon om bord med automatiske holdeplassopprop, et system som skal gjøre det enklere for alle våre passasjerer å orientere seg underveis. I tillegg er det over flere år opprustet holdeplasser på de rutene det er flest reisende. Holdeplassene har fått tilpasset ledelinjer for personer med nedsatt syn og oppgradering av leskurene med lydopprop på mange av holdeplassene.

Bussene i Telamark oppfyller EUs normer for mål og plassforhold om bord. Men om bord i bussen kan det til tider være begrenset plass. Les om plass ombord i bussene her.

Dersom det er fullt når du skal reise, kan du benytte deg av reisegarantien.

Fant du det du lette etter?