Dyrsku'n og buss - nokre endringar
Seljord,

Dyrsku'n og buss - nokre endringar

Gyldig fra: 08.09.2023 (07:00) Gyldig til: 10.09.2023 (22:00)
Berørte linjer: R1, Lokalbusser,
Berørte holdeplasser: Seljord kyrkje, Seljord skule, Seljord sentrum, Nordbygdi

På fredag 8. september er dei to seiste avgangane som køyrer gjennom sentrum regionrute R1 frå Skien med ankomst Seljord kl 0825. Og buss med avgang kl. 0835 frå Seljord skysstasjon.

Etter dette køyrer alle avgangar direkte til/frå skysstasjonen. Dette gjeld også lokalrutene inn og ut av Seljord.

Stoppestader som ikkje blir betente under Dyrsku‘n er følgjande:

  • Seljord kyrkje
  • Seljord skule
  • Seljord sentrum
  • Nordbygdi

Bussar til/frå Seljord køyrer direkte Seljord skysstasjon frå Fv 3328 (Mosasida), E134 og RV36.