Endringer på rutetider på linje 1 og 5 på Notodden
Notodden,

Endringer på rutetider på linje 1 og 5 på Notodden

Gyldig fra: 25.12.2023 (12:00) Gyldig til: 10.01.2024 (12:00)
Berørte linjer: Timesbuss 1 og 5,
Berørte holdeplasser: Tinnemyr
  • Linje timebuss nr.1 – Høgås vil likevel IKKE betjene stopp inne på Tinnemyr (Notodden).
  • Linje timebuss nr.5 – Tinnebyen-Tveiten vil likevel IKKE endre trase. Bussen kjører som den har gjort frem til Jul/nyttår også inn i 2024. Vi beklager en misforståelse som har oppstått om tilrettelegging for endret trase for denne bussen.
  • Vår reiseplanlegger vil ha oppdatert rutetider i løpet av første halvdel av januar 2024