Linje 209 endrer holdeplass ved Rjukan u-skole
Rjukan,

Linje 209 endrer holdeplass ved Rjukan u-skole

Gyldig fra: 20.03.2023 (07.00) Gyldig til: Inntil videre
Berørte linjer: 209,

Linje 209 kjører omkjøringsvei pga veiarbeid i Håkonsgate fra mandag 20.3 kl 7.00. Bussen kjører Olavsgate og midlertidig holdeplass etableres i Tinngata.