M2 med nytt kjøremønster på Enger fra mandag 4. september
Porsgrunn,

M2 med nytt kjøremønster på Enger fra mandag 4. september

Gyldig fra: 04.09.2023 (06:00) Gyldig til: Inntil videre
Berørte linjer: M2, 81, 82, 459,
Berørte holdeplasser: Valler og Enger

I forbindelse med åpning av nye rundkjøringer på Enger i Porsgrunn blir det også nytt kjøremønster for linje M2, 81 og 82 på Enger industriområde mellom Vallermyrene og Eidanger kirke/Tveten skole fra mandag 4. september. Tidspunkt åpning mandag: ettermiddagen.

Det betyr at M2 vil kjøre Ullinsvegen (tidligere Floodmyrvegen) i begge retninger og ny holdeplass etableres på Enger. Holdeplass Valler på fylkesveg 32 vil ikke lenger bli betjent av M2 fra samme dato. Linje 81 og 82 betjenes enten av Valler (retning Moheim) eller Enger (retning Tveten skole). Linje 459 til/fra Kragerø som går fv 32 betjener holdeplass Valler som tidligere. 

Se kart nedenfor.

Enger siste versjon 4.9