Melding fra skoleskyss: Orientering om nytt kartprogram for oppmåling av skolevei - Mars 2023
Telemark,

Melding fra skoleskyss: Orientering om nytt kartprogram for oppmåling av skolevei - Mars 2023

Gyldig fra: 11.04.2023 (12:00) Gyldig til: Inntil videre

OPPMÅLING AV SKOLEVEI – ORIENTERING OM NYTT KARTPROGRAM - Mars 2023

Skolevei skal som kjent måles langs korteste farbare vei til fots, fra huset der eleven bor til inngangsdør på skolebygget.

Avstandsgrense er som før 2000 meter for 1.klassinger, 4000 meter for 2.-10.klasse og 6000 meter for videregående elever. 

Fylkeskommunen har fra mars måned 2023 byttet kartprogram for oppmåling av skolevei, fra GoogleMaps til OpenStreetMap. Endringen er gjort for å ha bedre oppdatert kart og mer nøyaktige oppmålinger. 

Dette vil kunne påvirke retten til skoleskyss for elever som bor tett på avstandsgrensa.

Én konsekvens av mer nøyaktige, oppdaterte målinger er at enkelte elever som har hatt gratis skoleskyss tidligere skoleår, ikke lenger vil få innvilget slik rett etter nye oppmålinger.

Dette til orientering.

Informasjon om skoleskyss finner du her.