Familiebillett i Grenland - gratis å ha med tre barn
Familie Foran Buss I Skien (19) Per Stian Johansen

Familiebillett i Grenland - gratis å ha med tre barn

I helgene og offentlige fridager kan du ha med inntil tre barn (til og med 17 år) gratis på reise med lokalbuss i Grenland.
Publisert: onsdag 06. mars 2024 - 12.00

Slik fungerer familiebilletten

Alle betalende passasjer over 18 år kan ta med seg inntil tre barn (6 -17 år) gratis🎇 lørdag og søndag, og offentlige fridager. Barn under 6 år reiser alltid gratis.

Dette gjelder på alle gule lokalbusser i Grenland (Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner), og på regionsrutene internt i Grenland. 

- Målet med denne familiebilletten er at flere skal velge buss i helger, og oppmerksomheten er spesielt rettet mot barnefamilier. Dette er et viktig sosialt tiltak som gir tidlige gode bussvaner, og ikke minst ett virkemiddel for å gjøre det attraktivt for flere å velge buss i Grenland, sa ordfører Hedda Foss Five i Skien kommune ved lansering mars 2023. Tilbudet er finansiert av statlig belønningsmidler øremerket til reduserte billettpriser for kollektivtransporten i Grenland.

Kort oppsummert:

 • 1 betalende voksen/honnør (over 18 år) kan reise gratis med maks 3 barn (6-17 år). 
 • Betalende voksen må ha gyldig billett (alle alderskategorier over 18 år), enkeltbillett eller Periodebillett. 
 • Billetten kjøpes enten i Farte-appen eller fylles opp på reisekort, eller kjøpes direkte på bussen
 • Familiebilletten er gyldig hele lørdag og søndag + offentlige fridager.
 • Alle med familiebillett må reise samme strekning.
 • Behøver ikke være familie.
 • Gjelder på lokalbussene i Grenland (1 sone), inkludert regionsbussene internt i Grenland-sone.
 • Barn under 6 år reiser alltid gratis.
 • Se våre billetter og priser her.

Slik gjør du det på bussen:

Familiebillett registreres ved at den betalende (voksen/honnør) kjøper/fremviser sin enkeltbillett eller leser av mobilbilletten/reisekortet – og samtidig oppgir reisestrekning og antall barn i reisefølget til sjåføren. Sjåføren vil utstede en papirbillett til gruppen. Dette er reisebeviset og beholdes gjennom hele reisen for å kunne vise ved kontroll.

Familiebilletten er et prøveprosjekt og evalueres underveis. Det kan komme endringer i vilkårene for billetten. 

Spørsmål og svar om familiebilletten:

Familiebillett registreres ved at den betalende over 18 år (voksen/honnør) kjøper/fremviser sin enkeltbillett, eller leser av Farte-appen/reisekortet på bussen – og samtidig oppgir reisestrekning og antall barn i reisefølget til sjåføren. Sjåføren vil utstede en papirbillett til gruppen. Dette er reisebeviset.

Nei, det finnes ikke en egen Familiebillett på appen. Familiebilletten registreres ved at den betalende over 18 år (voksen/honnør) kjøper/fremviser sin enkeltbillett, eller leser av Farte-appen/reisekortet på bussen – og samtidig oppgir reisestrekning og antall barn i reisefølget til sjåføren. Sjåføren vil utstede en papirbillett til gruppen. Dette er reisebeviset.

Familiebilletten gjelder lørdag og søndag + offentlige fridager på alle gule Farte-busser i Grenland (1 sone), samt for reisende på regionsbusser innad i Grenlandskommunene. 

På alle regionsbusser som kjører inn og ut av Grenland gjelder denne billetten. Merk at reisen må foretas mellom holdeplasser internt i Grenland (1 sone) og ikke utenfor regionen, selv om bussen går lengre.  

Regionsrutene du kan benytte:  

 • R1 Seljord - Skien  
 • 459 Kragerø - Grenland  
 • 601 Drangedal - Grenland 
 • 185 Rjukan - Grenland 

Gruppa må ta vare på papirkvitteringa som fås på bussen på hele reisen. Den viser til sjåføren på buss nr 2. På papirkvitteringa står antall barn som reiser gratis med familiebilletten. Den voksne registrer billetten som vanlig måte ved et bussbytte. Det er reglene for skifte av buss/overgang som gjelder også her. Les i reisevilkårene våre.

Du kan ha med inntil tre barn under 18 år gratis. Barn under 6 år telles ikke med i antallet – de reiser alltid gratis. Hvis reisen kjøpes med Farte -appen (mobilbillett), skal ikke barn registreres i kjøpet i mobilbilletten, kun den voksnes reise. Barnas reise registreres av sjåfør på bussens billettmaskin. Man må ikke være i familie for å dra nytte av Familiebilletten. 

Billett kan kjøpes om bord, men forhåndskjøpte billetter (enkeltbillett eller periodebillett) vil som vanlig lønne seg. Det kjøper du i farte-appen eller med Farte reisekort. Les om våre billettprodukter og priser her.

Denne periodebilletten gjelder fra 6 år, så den er ikke gyldig som betalende voksen i familiebilletten. Det anbefales å kjøpe enkeltbillett voksen eller en av de andre periodebillettene våre. 

Nei, alle i reisefølget må reise sammen på hele strekningen, både voksen og barn. 

Det gis ikke plassgaranti på bussen, så er det fullt på bussen må reisende vente på neste ledig avgang. Det er sjåføren som er ansvarlig for sikkerheten ombord på bussen, og det er regler som blant annet begrenser antallet barnevogner på bussen samtidig. Les om reglene her. 

Ja, Periodebillett Telemark er også gyldig som voksenbillett i familiebilletten. (Bortsett fra billettproduktet Periodebillett Telemark Ung (6-19 år))

Finansering av denne billetten er fra belønningsavtale Grenland har med staten. Midlene er øremerket til reduserte billettpriser til kollektivtransporten i Grenland, og tiltaket skal stimulere til mer bruk av miljøvennlig transport i byområdet.

Utenfor Grenland kan gruppebillett være et alternativ:  
Når minimum 3 personer reiser sammen gis det 33 % rabatt på voksen enkeltbillett. Barn- og honnørbilletter rabatteres ikke, men disse teller med i gruppen. Gruppebilletten skal betales samlet og det utstedes kun én billett.